Skip to main content

Kontakt

Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić Ci niezawodne rozwiązania w bankowości digitalowej oraz doskonałą obsługę. Twoje zadowolenie jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego doceniamy wszystkie informacje zwrotne jakie otrzymujemy od naszych Klientów. To dzięki nim jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć Wasze potrzeby i ulepszać nasze usługi i produkty. 

Jak się z nami skontaktować?

 • Nasz zespół Obsługi Klienta jest dostępny, aby pomóc lub odpowiedzieć na Twoje pytania w dni robocze od 8:00 do 19:00
 • Wyślij nam wiadomość za pośrednictwem czatu na stronie lub w aplikacji
 • Wyślij do nas e-mail na adres contact.pl@raiffeisendigital.com
 • Napisz do nas na 

     Raiffeisen Digital Bank AG
     Am Stadtpark 9
     1030 Wiedeń, Austria

 • Aby tymczasowo lub na stałe zablokować, lub odblokować wirtualną kartę debetową Visa Gold, zespół Obsługi Klienta jest dostępny 24/7 pod numerem telefonu: +48 223 062 865

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Banku:


Reklamacje

Jeśli nie spełniliśmy w pełni Twoich oczekiwań lub jeśli masz powód do złożenia reklamacji, uprzejmie prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym działem obsługi reklamacji  wysyłając do nas email, list, pisząc na czacie znajdującym się w aplikacji Raiffeisen Digital Bank lub poprzez naszą stronę internetową. Doceniamy Twoją opinię i traktujemy ją poważnie.

Podaj następujące informacje, abyśmy mogli sprawnie i szybko rozwiązać Twoją sprawę:

 • Imię, nazwisko i adres
 • Szczegółowy opis problemu
 • Dołącz kopię odpowiedniej dokumentacji

Dział reklamacji skontaktuje się z Tobą, gdy Twoja sprawa zostanie rozpatrzona. Jeżeli będziemy potrzebować więcej czasu, aby rozwiązać Twoją sprawę poinformujemy Cię o tym fakcie.

Dane kontaktowe:

Zarządzanie reklamacjami w Raiffeisen Digital Bank AG

Raiffeisen Digital Bank AG nieustannie stara się działać w najlepszym interesie swoich klientów i zobowiązuje się nie dawać powodów do reklamacji. Niemniej jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie możemy całkowicie wykluczyć błędów ludzkich lub awarii technicznych. Dlatego też zarządzanie reklamacjami w Raiffeisen Digital Bank AG stanowi integralną część zapewnienia jakości i obsługi klienta.

Treść reklamacji

Uprzejmie prosimy o dostarczenie wszelkich dokumentów i informacji związanych z daną reklamacją/sprawą biznesową, aby umożliwić nam niezwłoczne zajęcie się i rozpatrzenie Twojej reklamacji. Ponadto, uprzejmie prosimy o podanie aktualnych danych kontaktowych, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. Twoje dane osobowe będą traktowane jako w pełni poufne.

W treści reklamacji uprzejmie prosimy o podanie następujących informacji, abyśmy mogli skutecznie i szybko rozwiązać Twoją sprawę: 

 • Imię, nazwisko i adres
 • Szczegółowy opis problemu
 • Dołącz kopie odpowiedniej dokumentacji

Adres do korespondencji:

     Retail Operations Raiffeisen Digital Bank AG
      Am Stadtpark 9
      1030 Vienna, Austria

 Adres e-mail:   complaints.pl@raiffeisendigital.com   

Obsługa i rozpatrywania reklamacji

Po otrzymaniu reklamacji niezwłocznie poinformujemy Cię o aktualnym statusie Twojej reklamacji. Każda reklamacja zostanie przyjęta i rozpatrzona niezwłocznie w rozsądnym terminie.

 Wspólna Rada Arbitrażowa Austriackiego Sektora Bankowego (Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft) została powołana w celu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań związanych z transakcjami bankowymi zgodnie z § 1 Austriackiej Ustawy Bankowej, pomiędzy konsumentami zamieszkałymi w Austrii lub w innym państwie będącym sygnatariuszem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Polska jest sygnatariuszem) oraz instytucją kredytową z siedzibą w Austrii lub instytucją wskazaną w § 1 Austriackiej Ustawy Bankowej.

Reklamacja może zostać skierowana do organu pojednawczego pod warunkiem, że konsument wcześniej zgłosił skargę zainteresowanej instytucji kredytowej i strony wcześniej próbowały rozwiązać reklamację.

Obsługa reklamacji klientów

Raiffeisen Digital Bank AG wdrożył wewnętrzne procedury i polityki mające na celu zapewnienie skutecznego i szybkiego rozpatrywania reklamacji. Jeżeli ze względu na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji będzie bardziej czasochłonne, poinformujemy Cię o tym.

Składanie reklamacji

Uprzejmie prosimy o złożenie reklamacji bezpośrednio do naszego działu obsługi reklamacji, wysyłając nam e-mail, list, pisząc na czacie w aplikacji Raiffeisen Digital Bank lub poprzez naszą stronę internetową.

Raiffeisen Digital Bank AG udzieli informacji o aktualnym statusie reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od jej złożenia. Osoby odpowiedzialne za obsługę reklamacji w Raiffeisen Digital Bank AG dołożą wszelkich starań, aby rozpatrywać reklamacje bez zbędnej zwłoki i znaleźć stosowne rozwiązanie. Poinformujemy Cię, jeżeli ze względu na złożoność sprawy, rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało więcej czasu.

Każda reklamacja oraz działania podjęte w celu jej rozwiązania będą odpowiednio rejestrowane. W niektórych przypadkach wskazane może być skierowanie skargi do mediatora, aby uniknąć długotrwałego postępowania.

Wspólna Rada Rozjemcza Austriackiego Sektora Bankowego
   Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Vienna, Austria
   Tel. +43 1505 42 98
   Fax: +43(0)590900118337
   Adres e-mail: office@bankenschlichtung.at

Więcej szczegółów na stronie www.bankenschlichtung.at

Inne organy zewnętrzne
 • Platforma Komisji Europejskiej ds. Internetowego Rozstrzygania Sporów (dot. reklamacji wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług online): www.ec.europa.eu/consumers/odr 
 • W sprawie skargi masz również możliwość skontaktowania się z Austriackim Urzędem Nadzoru Rynku Finansowego (FMA) w Wiedniu (www.fma.gv.at).
 •  Skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do austriackiego Urzędu Ochrony Danych, Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń, Austria, www.dsb.gv.at lub do władz lokalnych z Polski, Urzędu Ochrony Danych z adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
Lokalne władze zewnętrzne

Reklamację możesz złożyć za pośrednictwem dowolnego polskiego członka Transgranicznej Sieci Rozpatrywania Pozasądowych Reklamacji dotyczących Usług Finansowych (FIN-NET). Skarga zostanie następnie przesłana do Wspólnej Rady Pojednawczej Austriackiego Sektora Bankowego.

 W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub dalszych informacji na temat procesu zarządzania reklamacjami, zawsze możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem czatu aplikacji Raiffeisen Digital Bank lub pod adresem complaints.pl@raiffeisendigital.com.

 Powyższe informacje nie ograniczają żadnych praw, jakie przysługują reklamującemu jako konsumentowi na mocy obowiązującego polskiego prawa. Jeżeli Stronom nie uda się osiągnąć polubownego porozumienia, Klient może zwrócić się do polskiego sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Klienta.


Informacje o nieprawidłowościach

Jednym z głównych celów w Raiffeisen Digitla Bank jest promowanie kultury przestrzegania zasad, która umożliwia nam pracę w bezpiecznej i etycznej organizacji. Obejmuje to zgłaszanie wszelkich potencjalnych naruszeń Kodeksu postępowania lub wymogów regulacyjnych.

Zajmowanie się nieprawidłowościami ma znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju naszej firmy i jest obowiązkiem zarówno pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych. Jednak otwarte poruszanie trudnych spraw nie jest dla każdego z różnych i ważnych powodów. Dlatego udostępniliśmy portal do zgłaszania naruszeń, który zapewnia możliwość m.in. zgłoszenia anonimowego.

Poniżej kilka wskazówek jak można skorzystać z różnych kanałów do zgłaszania nieprawidłowości.