Skip to main content
Konto podstawowe Raiffeisen Digital Bank

Konto podstawowe

Konto podstawowe, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zapewnia za darmo podstawowy dostęp do usług bankowych takich jak:
 • przelewy pieniężne
 • płatności kartą
 • wypłaty gotówki przy użyciu bankomatów z funkcją zbliżeniową

Aby móc ubiegać się o otwarcie konta podstawowego, należy spełniać następujące kryteria:

 • nie masz innego konta w PLN;
 • masz ukończone 18 lat;
 • mieszkasz w Polsce i posiadasz pozwolenie na pobyt w UE; jeżeli nie posiadasz adresu zamieszkania w Polsce, musisz posiadać przynajmniej pełnomocnika do spraw doręczeń lub skrytkę pocztową w Polsce.

   

Świadczymy następujące usługi

 • dokonywanie wypłat gotówki z podstawowego rachunku płatniczego na terytorium EOG w bankomacie lub oddziale lub przy użyciu terminala płatniczego;
 • wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium EOG, w tym przelewu środków przy użyciu karty płatniczej. 

Zwracamy uwagę, że obecnie nie oferujemy poleceń zapłaty i stałych zleceń w ramach naszych rachunków płatniczych ani kredytów w rachunku płatniczym. W związku z tym usługi te nie są dostępne również dla podstawowego rachunku płatniczego.

Co powinieneś wiedzieć:

 • Aby otworzyć konto podstawowe, należy umówić się na spotkanie w naszej siedzibie w Wiedniu (możesz umówić się na spotkanie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub czat),
 • Otwarcie i prowadzenie podstawowego rachunku jest bezpłatne,
 • Otwarcie konta podstawowego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi produktami lub usługami,
 • Bezpłatny transfer środków pieniężnych,
 • Bezpłatne wypłaty gotówki przy użyciu bankomatów, 
 • Możliwość dodania wirtualnej karty płatniczej do Google Pay,
 • Musisz posiadać adres korespondencyjny w Polsce,
 • Polski numer telefonu jest również wymagany, aby skorzystać z Aplikacji Raiffeisen Digital Bank. 

Akceptowane dokumenty

 1. Oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem za urzędowe dokumenty tożsamości ze zdjęciem uważa się dokumenty wydawane przez organy państwowe, na których widnieje niewymienne, rozpoznawalne zdjęcie twarzy danej osoby oraz imię i nazwisko, data urodzenia i podpis tej osoby, a także oznaczenie organu, który wydał dokument; w przypadku paszportów zagranicznych, paszport nie musi zawierać podpisu osoby i pełnej daty urodzenia, jeżeli jest to zgodne z prawem kraju wydającego dokument); w przypadku paszportów zagranicznych paszport nie musi zawierać podpisu osoby i pełnej daty urodzenia, jeżeli jest to zgodne z prawem kraju wydającego paszport); 
 2. W przypadku osoby ubiegającej się o azyl na podstawie dokumentu podróży lub karty pobytu;
 3. W przypadku osoby bez prawa pobytu, której nie można deportować z przyczyn prawnych lub faktycznych, na podstawie karty osób tolerowanych.