Skip to main content
Konto podstawowe Raiffeisen Digital Bank

Konto podstawowe

Konto podstawowe, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zapewnia za darmo podstawowy dostęp do usług bankowych takich jak:
 • przelewy pieniężne
 • płatności kartą
 • wypłaty gotówki przy użyciu bankomatów z funkcją zbliżeniową

Aby móc ubiegać się o otwarcie konta podstawowego, należy spełniać następujące kryteria:

 • nie masz innego konta w PLN;
 • masz ukończone 18 lat;
 • mieszkasz w Polsce i posiadasz pozwolenie na pobyt w UE; jeżeli nie posiadasz adresu zamieszkania w Polsce, musisz posiadać przynajmniej pełnomocnika do spraw doręczeń lub skrytkę pocztową w Polsce.

   

Świadczymy następujące usługi

 • dokonywanie wypłat gotówki z podstawowego rachunku płatniczego na terytorium EOG w bankomacie lub oddziale lub przy użyciu terminala płatniczego;
 • wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium EOG, w tym przelewu środków przy użyciu karty płatniczej. 

Zwracamy uwagę, że obecnie nie oferujemy poleceń zapłaty i stałych zleceń w ramach naszych rachunków płatniczych ani kredytów w rachunku płatniczym. W związku z tym usługi te nie są dostępne również dla podstawowego rachunku płatniczego.

Co powinieneś wiedzieć:

 • Aby otworzyć konto podstawowe, należy umówić się na spotkanie w naszej siedzibie w Wiedniu (możesz umówić się na spotkanie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub czat),
 • Otwarcie i prowadzenie podstawowego rachunku jest bezpłatne,
 • Otwarcie konta podstawowego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi produktami lub usługami,
 • Bezpłatny transfer środków pieniężnych,
 • Bezpłatne wypłaty gotówki przy użyciu bankomatów, 
 • Możliwość dodania wirtualnej karty płatniczej do Google Pay,
 • Musisz posiadać adres korespondencyjny w Polsce,
 • Polski numer telefonu jest również wymagany, aby skorzystać z Aplikacji Raiffeisen Digital Bank. 

Akceptowane dokumenty

 1. Oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem, będący dokumentem potwierdzającym tożsamość wraz z niewymiennym zdjęciem wydanym przez organ (w przypadku osób spoza EOG i Szwajcarii wymagany jest paszport lub zezwolenie na pobyt tolerowany),
 2. Zaświadczenie o zamieszkaniu opatrzone numerem PESEL, będące albo kartą pobytu opatrzoną numerem PESEL albo zaświadczeniem o zamieszkaniu (na pobyt czasowy lub stały) opatrzonym numerem PESEL i pieczęcią organu.