Skip to main content

Polityka plików cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na urządzeniu, gdy otwiera się stronę internetową. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookie i ich ustawień, należy kliknąć Cookies.

Pliki cookie administratora

Cookie administratora jest plikiem utworzonym i przechowywanym przez stronę, którą odwiedza się bezpośrednio (tj. generowanym przez domenę hosta).

Pliki cookie osób trzecichPliki cookie osób trzecich są tworzone i zapisywane przez serwisy zewnętrzne, inne niż bezpośrednio odwiedzana strona.

Techniczne pliki cookie

Pliki te są niezbędne do działania podstawowych funkcji strony i służą do przechowywania ustawień i preferencji użytkownika (np. zapisują dane wprowadzone w formularzach, by nie zostały niepotrzebnie utracone) oraz do aktywacji i zabezpieczenia uwierzytelnienia. Takie pliki przypisują przeglądarce losowo utworzony identyfikator. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w tym, by nasze treści zostały zaprojektowane w sposób bezpieczny i były wygodne w użyciu, oraz ogólnie w świadczeniu naszych usług na danej odwiedzanej stronie. Nie zbiera się na Państwa temat żadnych informacji, które zostaną wykorzystane do celów marketingowych i statystycznych. Co więcej, informacje mogą służyć do zapobiegania oszustwom i odpierania prób przeciążenia serwisu (ataki typu „odmowa usługi”). Tej kategorii plików cookie nie da się dezaktywować.

Anonimowe statystyki

Informacje te są poddawane anonimizacji niezwłocznie po zainstalowaniu pliku cookie i dalej otwarciu strony. Dzięki nim zdobywamy wiedzę o użytkowaniu, funkcjonalności oraz wygodzie obsługi stron internetowych i aplikacji, możemy reklamować nasze treści oraz rozmieszczać je w strategiczny sposób i ciągle je doskonalić. Mierzymy zasięgi i wydajność: Uzyskujemy informacje o liczbie osób odwiedzających stronę, liczbie odsłon oraz przyzwyczajeniach użytkowych osób korzystających ze strony lub aplikacji. Przetwarzaniu danych w ten sposób można się w każdej chwili sprzeciwić ze skutkiem na przyszłość, korzystając z opcji wyboru, ustawień przeglądarki lub z wtyczek. Przetwarzanie będzie prowadzone do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Pliki cookie służące do personalizacji

Korzystamy z plików cookie do personalizacji, pikseli i skryptów, by ocenić wydajność i skuteczność naszych narzędzi marketingowych oraz lepiej je dopasować. Narzędzia te służą wyciąganiu wniosków na temat zainteresowań i potrzeb użytkownika w oparciu o analizę jego zachowania, a ponadto pozwalają dzielić użytkowników na segmenty według ich zainteresowań i potrzeb, tak by móc oferować ukierunkowane, zgodne z nimi reklamy lub treści. Przetwarzanie trwa maksymalnie przez okres trzech lat lub do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili wycofania.

Oświadczenie o zgodzie dotyczy administratora wymienionego w nocie z informacjami prawnymi oraz spółek stowarzyszonych z tym administratorem, które wskazano na wstępie.

Zapis na serwerze www

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową i pobiera lub próbuje pobrać plik z serwera, dane o tym procesie są zapisywane w pliku dziennika. Nie widzimy bezpośrednio, który użytkownik uruchamia które dane. Nie próbujemy też zbierać tych informacji. Byłoby to możliwe jedynie w przypadkach uregulowanych prawnie oraz z pomocą osób trzecich (np. dostawców usług internetowych). Mówiąc konkretnie, każde pobranie jest dokumentowane za pomocą następujących danych: adres IP, nazwa pobranego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, komunikat o tym, czy udało się dokonać pobrania oraz dlaczego się nie udało, nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, w stosownych przypadkach system operacyjny, przeglądarka na Państwa komputerze oraz strona internetowa, z której przeszli Państwo na naszą.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Celem jest namierzanie, udaremnianie i badanie ataków na naszą stronę internetową.

W specjalnych przypadkach przetwarzamy też dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Banku oraz uprawnionych osób trzecich na potrzeby postępowań prawnych lub w imieniu upoważnionych organów lub sądów.

Przeważnie przechowujemy dane przez okres trzech miesięcy, po to by zapewnić bezpieczeństwo naszej strony głównej. Dłuższe przechowywanie ma miejsce wyłącznie w zakresie, w jakim jest niezbędne do badania wykrytych ataków na naszą stronę internetową lub dochodzenia roszczeń prawnych.