Skip to main content

O Banku

Organy banku

Zarząd

Mag. Harald Kröger
Prezes Zarządu

Mag. Heike Arbter
Członek Zarządu

Alexey Kapustin, MSc
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Mag. Łukasz Januszewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Dr. Hannes Mösenbacher
Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Członkowie Rady Nadzorczej

Mag. Hannes Cizek
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Mag. Christian Moucka
Raiffeisenbank Region Baden

Dr. Andrii Stepanenko
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Ing. Mag. (FH) Matthias Zitzenbacher, MBA, MSc.
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen (mbH)

Komisarze

MR Mag. Karl-Heinz Tscheppe (Zastępca)

 

Akcjonariusze i spółki zależne

Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9 | 1030 Wiedeń

Raiffeisen Centrobank jest spółką zależną Raiffeisen Bank International AG, która posiada 654 999 z 655 000 udziałów o zerowej wartości nominalnej w kapitale zakładowym za pośrednictwem RBI IB Beteiligungs GmbH. Pozostały udziały o zerowej wartości nominalnej należy bezpośrednio do Raiffeisen Bank International AG.

Raiffeisen Centrobank AG Wiedeń, Austria, HQ  
Centrotrade Holding GmbH Wiedeń, Austria 100 %
Syrena Immobilien AG Wiedeń, Austria 49 %

 

Kodeks postępowania

Jako spółka zależna w 100% od Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen Centrobank wyraźnie odwołuje się do Kodeksu Postępowania Grupy RBI (CoC), co wyznacza podstawowe wartości naszego banku i, w zgodzie ustawowymi regulacjami, stanowi fundament naszej etycznie odpowiedzialnej kultury korporacyjnej. Kodeks postępowania jest wiążący dla wszystkich pracowników Grupy RBI i zapewnia przestrzeganie najwyższych standardów, zarówno w naszej działalności biznesowej, jak i w naszym etycznym postępowaniu. Standardów, które są oparte na następujących wartościach: Orientacja na Klienta, Profesjonalizm, Jakość, Wzajemny szacunek, Inicjatywa, Pracy zespołowa i Uczciwość.

Ponadto działalność Raiffeisen Centrobank opiera się na przepisach i zasadach dobrego i odpowiedzialnego ładu korporacyjnego określonych w Austriackim Kodeksie Ładu Korporacyjnego w takim stopniu, w jakim niniejsze przepisy i zasady znajdują zastosowanie w odniesieniu do Raiffeisen Centrobank.

Kodeks Postępowania Grupy RBI (CoC)