Skip to main content

O Banku

Jako Raiffeisen Digital Bank oferujemy produkty i usługi bankowości cyfrowej konsumentom w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, mając na celu stać się bankiem z wyboru dla podstawowych potrzeb klientów, który jest zaufany, szybki, łatwy i ma prawdziwie ludzki charakter.

Obecnie pod własną marką oferujemy w pełni cyfrowe pożyczki, które umożliwiają konsumentom poprawę życia poprzez dostarczenie gotówki w ciągu kilku minut i w pełni cyfrowo.

Planujemy wprowadzenie kolejnych produktów kredytowo-finansowych oraz codziennych produktów bankowych w postaci oferty bankowości mobilnej obejmującej rachunki bieżące, usługi płatnicze oraz karty debetowe.

Partnerzy wewnętrzni i zewnętrzni mogą korzystać z naszej wiedzy specjalistycznej, nowoczesnej platformy bankowości cyfrowej, a także naszej w pełni rozwiniętej struktury umożliwiającej i wspierającej, aby oferować swoim międzynarodowym klientom produkty bankowe zaufanej marki.

Od 1 grudnia 2022 r. działamy jako odrębny podmiot bankowy Raiffeisen Digital Bank AG z siedzibą w Wiedniu, posiadający austriacką licencję bankową.

Strona globalna: https://www.raiffeisendigital.com/en/index.html 

 

Organy banku

Zarząd

Alexey Kapustin
Prezes Zarządu

Jakub Malach
Członek Zarządu

Tadeas Horky
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Andrii Stepanenko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Zarządu Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Hannes Mösenbacher
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Zarządu Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Członkowie Rady Nadzorczej

Łukasz Januszewski
Członek Zarządu Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Akcjonariusze i spółki zależne

Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9 | 1030 Wiedeń

Raiffeisen Digital Bank AG jest spółką 100% zależną od Raiffeisen Bank International AG.

   
Raiffeisen Digital Bank AG:

 

 

 
  • Syrena Immobilien  Holding Aktiengesellschaft, Wiedeń, Austria (49%) 
  • RBI Retail Innovation LLC, Kijów, Ukraina (100%)
  

Kodeks postępowania

Jako spółka zależna w 100% od Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen Digital Bank wyraźnie odwołuje się do Kodeksu Postępowania Grupy RBI (CoC), co wyznacza podstawowe wartości naszego banku i, w zgodzie ustawowymi regulacjami, stanowi fundament naszej etycznie odpowiedzialnej kultury korporacyjnej. Kodeks postępowania jest wiążący dla wszystkich pracowników Grupy RBI i zapewnia przestrzeganie najwyższych standardów, zarówno w naszej działalności biznesowej, jak i w naszym etycznym postępowaniu. Standardów, które są oparte na następujących wartościach: Orientacja na Klienta, Profesjonalizm, Jakość, Wzajemny szacunek, Inicjatywa, Pracy zespołowa i Uczciwość.

Ponadto działalność Raiffeisen Digital Bank opiera się na przepisach i zasadach dobrego i odpowiedzialnego ładu korporacyjnego określonych w Austriackim Kodeksie Ładu Korporacyjnego w takim stopniu, w jakim niniejsze przepisy i zasady znajdują zastosowanie w odniesieniu do Raiffeisen Digital Bank.

Kodeks Postępowania Grupy RBI (CoC)