Skip to main content

Konto Oszczędnościowe Start 10% w skali roku

  • 10% w skali roku w okresie promocyjnym od 23.05.2023 do 29.09.2023
  • 10% w skali roku dla kwoty oszczędności do 30 000 zł
  • 10% w skali roku jest naliczane od podstawowej stopy procentowej 3,5% i promocyjnego oprocentowania 6,5% w skali roku (podstawowa stopa procentowa 3,5% jest stopą zmienną, która może ulec zmianie i pozostaje aktualna po zakończeniu promocji)
  • Konto Oszczędnościowe Start jest dostępne do 30 kwietnia 2025 roku

Z powodu dużej ilości zgłoszeń mogą występować opóźnienia w odpowiedziach na czacie. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby udzielać odpowiedzi jak najszybciej. Prosimy o cierpliwość i dziękujemy za zrozumienie. 

Cztery kroki do przyszłości

PROMOCJA

Konto oszczędnościowe Start 10% w skali roku

Kolejna wycieczka, nowe meble, szkolna wyprawka czy tak potrzebny remont. Przygotuj się na każdy scenariusz i zacznij oszczędzać już dziś!​​

Jak to zrobić? Załóż konto oszczędnościowe i ciesz się łatwym sposobem na dodatkowe środki na realizację Twoich celów! Spraw, by plany i marzenia na przyszłość jeszcze szybciej znalazły się w zasięgu Twoich możliwości. ​​

Masz konto osobiste w Raiffeisen Digital Bank? Teraz już tylko 4 proste kroki dzielą Cię od posiadania konta oszczędnościowego! Możesz je założyć bezpośrednio w aplikacji – szybko i wygodnie. 

save

Dlaczego warto oszczędzać w Raiffeisen Digital Bank?

Oto 3 powody, dla których warto z nami
oszczędzać.

Jak to działa?

Jeśli masz już konto osobiste w Raiffeisen Digital Bank wystarczą 4 kroki aby otworzyć Konto Oszczędościowe Start. Jeśli jeszcze nie masz konta osobistego zobacz  jak łatwo je otworzyć.

Krok 1

Zaloguj się do aplikacji Raiffeisen Digital Bank.

Krok 2

W menu „Konto oszczędnościowe” wybierz „Otwórz konto oszczędnościowe”.

Krok 3

Odpowiedz na dwa pytania dotyczące planowanych oszczędności (wyłącznie do celów analitycznych).

Krok 4

Zapoznaj się z dokumentami umownymi i podpisz je bezpośrednio przez internet.

Konto oszczędnościowe Start

Oprocentowanie standardowe do 29 wrzesnia 2023 r.3,5% w skali roku dla kwoty  poniżej 30 000 zł
Oprocentowanie promocyjne do 29 września 2023 r.6,5% w skali roku do kwoty poniżej 30 000 zł
Otwarcie i prowadzenie konta0 zł
Przelewy wewnętrzne między kontem osobistym Raiffeisen Digital Bank a kontem oszczędnościowym0 zł
Liczby przelewów między kontem osobistym Raiffeisen Digital Bank a kontem oszczędnościowym w miesiącuBrak ograniczeń
Minimalne i maksymalne salda na koncie oszczędnościowymBrak 
Minimalna kwota wpłaty na konto oszczędnościowe0,01 zł
Minimalna kwota wypłaty na konto osobiste0,01 zł

Masz więcej pytań?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Konto Oszczędnościowe Start mogą otworzyć klienci Raiffiesen Digital Bank posiadający aktywne konto osobiste.

Nie masz jeszcze konta osobistego w Raiffeisen Digital Bank? Zobacz jak założyć konto osobiste.

Możesz złożyć wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego Start bezpośrednio w aplikacji  w smartfonie. Jeśli jesteś już posiadaczem konta osobistego, złożenie i otwarcie Konta Oszczędnościowego Start zajmie zaledwie kilka minut.

Jeśli jeszcze nie masz konta osobistego w naszym banku, przed złożeniem wniosku o Konto Oszczędnościowe Start musisz otworzyć konto osobiste.

Możesz otworzyć tylko jedno Konto Oszczędnościowe Start, które zostanie powiązane z Twoim kontem osobistym Raiffeisen Digital Bank.

Nie, dotychczasowy posiadacz konta osobistego może otworzyć Konto Oszczędnościowe Start tylko w swoim imieniu.

Konto Oszczędnościowe Start można otworzyć wyłącznie w walucie lokalnej (w złotych polskich (PLN)) – tak samo jak konto osobiste.

Pieniądze możesz przelać wyłącznie między Kontem Oszczędnościowym Start i powiązanym z nim kontem osobistym, bez opłat i prowizji, korzystając z aplikacji Raiffeisen Digital Bank. Liczba przelewów w miesiącu jest nieograniczona. Z Konta Oszczędnościowego Start nie można bezpośrednio wypłacić gotówki.

Więcej informacji na temat godzin przetwarzania transakcji można znaleźć  w dokumencie: Godziny graniczne dla transakcji bankowych.

Konto Oszczędnościowe Start jest całkowicie bezpłatne! Nie pobieramy opłat ani prowizji za otwarcie, prowadzenie, przelewy czy zamknięcie konta. Więcej informacji znajdziesz w naszej Tabeli opłat.  

Odsetki wpływają na Twoje Konto Oszczędnościowe Start co miesiąc ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Informacje o aktualnych stopach procentowych można znaleźć w naszej Tabeli oprocentowania oraz Regulaminie Promocji, który obowiązuje do dnia 29 września 2023 r.

Odsetki naliczane są codziennie z uwzględnieniem stanu na koniec dnia na Koncie Oszczędnościowym Start, w odpowiedniej godzinie ranicznej (22:00) i przy założeniu, że rok ma 365 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:  Godziny graniczne dla transakcji bankowych.

Odsetki naliczane są w oparciu o oprocentowanie standardowe określone w Tabeli Oprocentowania oraz ewentualnie oprocentowanie promocyjne określone w Regulaminie Promocji. Zobacz aktualnie obowiązujący Regulamin Promocji w zestawieniu przydatnych dokumentów.

Klienci otrzymujący odsetki z austriackich produktów oprocentowanych, takich jak nasze konto oszczędnościowe, podlegają przewidzianemu austriackim prawem opodatkowaniu od zysków kapitałowych w wysokości 25% zysku z oprocentowania. Austriacki podatek od zysków kapitałowych jest odliczany od miesięcznej kwoty odsetek. Klienci, którzy nie są rezydentami podatkowymi Austrii ani nie mają dodatkowego miejsca zamieszkania w Austrii, mogą zostać zwolnieni z austriackiego podatku od zysków kapitałowych, jeśli przedstawią zaświadczenie o rezydencji podatkowej poza terytorium Austrii (deklaracja IS-QU1) podpisane przez stosowne miejscowe organy podatkowe. Więcej informacji znajdziesz w arkuszu informacyjnym o podatku od zysków kapitałowych. 

Raiffeisen Digital Bank AG podlega przepisom austriackiej ustawy o systemach gwarantowania depozytów i rekompensat dla inwestorów (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz) i jest członkiem Österreichische Raiffeisen Sicherungseinrichtung eGen. Tym samym depozyty klientów Raiffeisen Digital Bank są objęte maksymalnie EUR 100 000 na klienta.  Więcej informacji na temat gwarancji i gwarantowanych depozytów znajdziesz w Podstawowej informacji na temat ochrony środków zgromadzonych na rachunku.

Konto Oszczędnościowe Start można zamknąć bezpłatnie w dowolnym momencie – wystarczy, że wyślesz nam wniosek o zamknięcie konta w w Aplikacji Raiffeisen Digital Bank lub za pomocą innego środka komunikacji.

Konta Oszczędnościowego Start jest dostępne do dnia 30 kwietnia 2025 r. Bank ma prawo przedłużyć ten okres o dwa lata. W takim przypadku Bank powiadomi wszystkich klientów o swojej decyzji o przedłużeniu terminu działania Konta Oszczędnościowego Start. 

Konta Oszczędnościowego Start możesz wypłacić swoje pieniądze oraz zamknąć je w dowolnym momencie.

Promocje oferują wszystkim posiadaczom Konta Oszczędnościowego Start będącym jednocześnie uprawnionymi klientami zgodnie z Regulaminem Promocji oprocentowanie promocyjne, które jest przyznawane jako dodatek do obowiązującej standardowej stopy procentowej przez czas trwania promocji określony w Regulaminie Promocji. Dla każdej promocji definicja uprawnionego klienta jest określona w odpowiednim regulaminie promocji.

Bank może według własnego uznania wprowadzić kolejne promocje w trakcie posiadania aktywnego Konta Oszczędnościowego Start o takich samych lub innych parametrach. Jednakże po wygaśnięciu promocji i braku możliwości zastosowania innej promocji, odsetki będą przyznawane wyłącznie w oparciu o standardową stopę procentową.

Wysokość oprocentowania w skali roku, znajduje zastosowanie tylko w okresie promocyjnym od 23 maja 2023 r. do 29 września 2023 r. dla klientów, którzy posiadają lub otworzą Konto Oszczędnościowy Start i dla środków w wysokości do 30 000 zł. Promocyjne oprocentowanie w wysokości 6,5% w skali roku będzie przyznawane od 23 maja 2023 r. do 29 września 2023 r. jako uzupełnienie zmiennej podstawowej stopy procentowej w wysokości 3,5% w skali roku.

Informacje o aktualnie obowiązujących stopach procentowych znajdziesz w Tabeli Oprocentowań - Rachunek Oszczędnościowy Start.

Może Cię zainteresować…