Skip to main content

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z opodatkowaniem

Wszystkie informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie zawierają porad prawnych ani podatkowych ze strony Raiffeisen Digital Bank AG ani nie mogą być wykorzystywane jako takie. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na tematy podatkowe lub pomocy przy składaniu polskiej deklaracji podatkowej, skontaktuj się z polskim doradcą podatkowym. 

Odsetki uzyskane z Konta Oszczędnościowego Start w Raiffeisen Digital Bank AG podlegają austriackiemu prawu podatkowemu. Oznacza to, że bank pobiera 25% austriackiego podatku i przekazuje go austriackiemu organowi finansowemu.

Jako rezydent podatkowy w Polsce, możesz być zwolniony z tego austriackiego podatku. Jak to zrobić - zobacz pytanie: Jak mogę zostać zwolniony z austriackiego podatku?

Ponadto, jako rezydent podatkowy w Polsce, podlegasz również polskiemu prawu podatkowemu. Oznacza to, że jesteś zobowiązany zgłosić swoje dochody z odsetek polskiemu organowi finansowemu.  

Jak uzyskać zwolnienie z austriackiego podatku w 3 krokach:

1. Wydrukuj i wypełnij

Pobierz (link) wymagany austriacki formularz podatkowy IS-QU1, wydrukuj go i wypełnij (tu znajdziesz wzór po polsku z przykładami).

2. Uzyskaj podpis

Uzyskaj podpis od polskiego organu podatkowego,  czyli udaj się do Urzędu Skarbowego w którym rozliczasz podatki. 

3. Wyślij

Wyślij podpisany formularz podatkowy (w formie
papierowej, oryginalnej) na adres:

Raiffeisen Digital Bank AG
Dział Operacji
Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria


Formularz podatkowy w momencie przesłania do nas nie może być starszy
niż sześć miesięcy (liczy siędata na dokumecie).

Jeżeli certyfikat rezydencji jest podpisany Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym prosimy o przesłanie go na adres:

contact.pl@raiffeisendigital.com

Oryginalny formularz IS-QU1 jest dostępny w języku niemieckim i angielskim. Dla Twojej wygody, przetłumaczyliśmy austriacki formularz podatkowy IS-QU1 na polski. Tłumaczona wersja jest udostępniona tylko w celach informacyjnych – aby uzyskać zwolnienie musisz użyć oryginalnego formularza w języku niemieckim i angielskim (IS-QU1).

 

W przypadkach, gdy Twój lokalny organ podatkowy odmawia podpisania austriackiego formularza podatkowego IS-QU1, konieczne są następujące kroki:
  1. Uzyskaj alternatywny dokument podpisany przez Twój lokalny organ podatkowy (Urząd Skarbowy), który zawiera te same informacje co austriacki formularz IS-QU1 i jest napisany wyłącznie w języku angielskim lub w języku angielskim i polskim. Dokument powinien być wypełniony Twoimi danymi i podpisany przez organ podatkowy.
  2. Pobierz formularz "Samo-potwierdzenia" (link), wydrukuj, wypełnij i podpisz.
  3. Wyślij oba dokumenty (w formie papierowej, oryginalnej) do nas.

Jeśli dokument potwierdzający rezydencje podatkową (punkt 1) jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wyślij go na adres:
contact.pl@raiffeisendigital.com

Jeśli dokument potwierdzający rezydencje podatkową (punkt 1) jest w wersji papierowej, wyślij go pocztą na adres:

Raiffeisen Digital Bank AG
Dział Operacji
Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria

Dokument w momencie wysłania do nas nie może być starszy niż sześć miesięcy. 

Po uzyskaniu zaświadczenia o rezydencji (austriacki formularz podatkowy IS-QU1 (link) z podpisem od lokalnego organu podatkowego, proszę przesłać oryginalny dokument w formie papierowej pocztą na adres:  

Raiffeisen Digital Bank AG
Dział Operacji
Am Stadtpark 9
1030 Wiedeń
Austria

Jeżeli certyfikat rezydencji jest podpisany Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym prosimy o przesłanie go na adres:
contact.pl@raiffeisendigital.com 

Twoje Konto Oszczędnościowe Start będzie zwolnione z austriackiego podatku od dnia otrzymania przez nas austriackiego formularza podatkowy IS-QU1.

Jeśli przedstawisz zaświadczenie o zameldowaniu przed pierwszą wypłatą odsetek, austriacki podatek nie będzie pobierany, dopóki Twoje zaświadczenie nie wygaśnie. 

Austriacki formularz podatkowy IS-QU1 jest ważny przez okres do pięciu kolejnych lat kalendarzowych. Przedłużenie zwolnienia z podatku u źródła jest możliwe po otrzymaniu nowego zaświadczenia o rezydencji. Jak to zrobić? - zobacz pytanie: kolejnych lat kalendarzowych.  Jak mogę być zwolniony z austriackiego podatku?

Jako polski rezydent podatkowy, podlegasz również polskiemu prawu podatkowemu. 

  • Jeśli jesteś zwolniony z austriackiego podatku (jak to zrobić - zobacz pytanie: Jak mogę być zwolniony z austriackiego podatku?), tylko polski podatek w wysokości 19% będzie dotyczył Twojego dochodu z odsetek.
  • W przypadku, gdy nie jesteś zwolniony z austriackiego podatku, Twój dochód z odsetek został już opodatkowany w Austrii stawką 25%. W Polsce nie powinny obowiązywać dalsze podatki. Jednakże, zwróć uwagę, że nadal musisz zadeklarować dochód z odsetek uzyskanych z Raiffeisen Digital Bank AG w swoim polskim zeznaniu podatkowym.
  • W przypadku, gdy austriacki podatek został już pobrany przed przedstawieniem niezbędnych dokumentów zwalniających, można wystąpić o zwrot podatku do austriackiego organu podatkowego (proszę zobaczyć pytanie:  Czy mogę otrzymać zwrot podatku za podatki, które zapłaciłem w Austrii?)

Ponieważ Raiffeisen Digital Bank AG jest austriackim bankiem, we wszystkich powyższych przypadkach musisz zadeklarować dochód z odsetek uzyskanych z Raiffeisen Digital Bank AG w swoim polskim zeznaniu podatkowym, niezależnie od tego, czy pobrano austriacki podatek, czy nie.

Jeśli potrzebujesz pomocy z deklaracją podatkową w Polsce, skontaktuj się z polskim doradcą podatkowym.

Generalnie, polscy rezydenci podatkowi mają możliwość ubiegania się o zwrot austriackiego podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Austrią a Polską.  

Informacje dotyczące ubiegania się o zwrot podatku znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Austrii: https://www.bmf.gv.at/en/topics/taxation/double-taxation-agreements/relief-from-austrian-withholding-taxes-under-dtc.html.

Aby ubiegać się o zwrot podatku za podatki zapłacone w Austrii na koncie oszczędnościowym, wybierz formularz internetowy ZISP w sekcji 3.3.1. Zwrot podatku od zysków kapitałowych ("Kapitalertragsteuer"): LINK: Wniosek o zwrot austriackiego podatku pobieranego na odsetkach od depozytów bankowych (odsetki od oszczędności) na podstawie § 27 II 2 w połączeniu z § 27a I 1 ustawy o podatku dochodowym z 1988 r.

Należy pamiętać, że w ramach procedury zwrotu austriackie władze podatkowe mogą zażądać dokumentów potwierdzających (takich jak wyciąg z konta dotyczący otrzymanych odsetek i pobranego podatku odsetkowego). 

Procedurę zwrotu możesz rozpocząć po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym otrzymałeś przychód odsetkowy. 

Zasadniczo o zwrot można ubiegać się w ciągu pięciu lat następujących po roku, w którym potrącono podatek u źródła.  

Jeśli w Austrii nie potrącono żadnych podatków u źródła z powodu przedstawionego i ważnego austryiackiego formularza podatkowego IS-QU1, nie ma potrzeby procedury zwrotu z austriackimi władzami finansowymi.