Skip to main content
Term deposit_6,1% - 2554x1774 - 1

Lokata Dla Ciebie

Inwestuj mądrze, zyskuj bezpiecznie!

  • Lokata online na 3 miesięce - oprocentowanie 7,2% w skali roku.
  • Lokata online na 6 lub 12 miesięcy - oprocentowanie 6,1% w skali roku.
  • Jedna lokata może wynosić minimalnie 100, a maksymalnie 200 000 PLN. Otwórz kilka lokat online i otrzymuj odsetki od depozytów do 1 miliona złotych.

Lokata Dla Ciebie na stałych warunkach

  • Lokata terminowa online na okres 3, 6 lub 12 miesięcy
  • Korzystne oprocentowanie lokaty nawet do 7,2% w skali roku
  • Można otworzyć jedną lub więcej lokat terminowych online przy minimalnej wpłacie 100 zł i maksymalnej kwocie 200 000 zł, a łącznie 1 000 000 zł
  • Lokata dostępna dla nowych i aktualnych Klientów banku 

Jak założyć Lokatę Dla Ciebie?

Lokata Dla Ciebie online 7,2%

Pobierz naszą aplikację, zaloguj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą selfie.

Tabela oprocentowania i opłat Lokaty Dla Ciebie

 
Lokata online           Oprocentowanie 
Lokata online na 3 miesiące 7,2% w skali roku
Lokata online na 6 miesięcy 6,1% w skali roku
Lokata online na 12 miesięcy 6,1% w skali roku

 

Otwarcie i prowadzenie Lokaty Dla Ciebie 0 zł

Informacja o gwarancji ochrony Twoich oszczędności

Raiffeisen Digital Bank AG

podlega przepisom austriackiej ustawy o systemie gwarantowania depozytów i rekompensat dla inwestorów (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz) i jest członkiem Österreichische Raiffeisen Sicherungseinrichtung eGen. Tym samym depozyty klientów Raiffeisen Digital Bank są objęte bankowym funduszem gwarancyjnym maksymalnie do kwoty EUR 100 000 na Klienta. Podstawowe informacje na temat ochrony środków zgromadzonych na rachunku.

Jak uzyskać zwolnienie z podatku w Austrii w 3 krokach

Wydrukuj i wypełnij

Wydrukuj i wypełnij austriacki formularz podatkowy IS-QU1, zgodnie ze wzorem (link).

Uzyskaj podpis

W Twoim urzędzie podatkowym uzyskaj podpis na wypełnionym dokumencie.

Wyślij

Wyślij do nas pocztą wypełniony i podpisany dokument na adres: Raiffeisen Digital Bank AG, Dział Operacji, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń, Austria.

Nadal masz pytania?

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania, które mogą dostarczyć Ci potrzebnych informacji. Jeśli jednak nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tu, aby pomóc!

Możliwość otworzenia lokaty online ma każdy Klient naszego Banku posiadający konto osobiste. Lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilej.

Lokatę Dla Ciebie online można założyć tylko w aplikacji Raiffeisen Digital Bank. Jeśli nie masz aplikacji, możesz ją bezpłatnie pobrać ze sklepu App Store lub Google Play. Po założeniu konta osobistego będziesz mógł otworzyć lokatę online.

Maksymalna kwota lokat na Lokata Dla Ciebie online, to 1 000 000 PLN. Każdy Klient może mieć nieograniczoną liczbę Lokat Dla Ciebie jednocześnie, z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich aktywnych lokat na jednego Klienta może wynosić maksymalnie 1 mln zł, przy maksymalnej kwocie na lokatę wynoszącej 200 000 zł i minimalnej kwocie na lokatę wynoszącej 100 zł.

Online Lokata Dla Ciebie ma stałą stopę procentową. Stała stopa procentowa jest ustalana w momencie otwarcia  Lokaty Dla Ciebie i pozostaje niezmieniona do końca umownego okresu trwania lokaty. 

Czas trwania Lokaty Dla Ciebie oraz tabela oprocentowania: 

  • lokata 3 miesięczna – oprocentowanie 7,2% w skali roku 
  • lokata 6 miesięczna – oprocentowanie 6,1% w skali roku 
  • lokata 12 miesięczna – oprocentowanie 6,1% w skali roku 

Klienci otrzymujący odsetki z austriackich produktów oprocentowanych, takich jak Lokata Dla Ciebie, podlegają przewidzianemu austriackim prawem opodatkowaniu od zysków kapitałowych w wysokości 25% zysku z oprocentowania. Austriacki podatek od zysków kapitałowych jest odliczany od miesięcznej kwoty odsetek. Klienci, którzy nie są rezydentami podatkowymi Austrii ani nie mają dodatkowego miejsca zamieszkania w Austrii, mogą zostać zwolnieni z austriackiego podatku od zysków kapitałowych, jeśli przedstawią zaświadczenie o rezydencji podatkowej poza terytorium Austrii (deklaracja IS-QU1) podpisane przez stosowne miejscowe organy podatkowe. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.raiffeisendigital.com/pl/pl/konta/konto-oszczednosciowe/faq-podatek.html.


Automatyczne odnowienie Lokaty Dla Ciebie online oznacza, że w dniu wygaśnięcia Twoja lokata zostanie przedłużona na ten sam okres z obowiązującą wówczas stopą procentową. Możesz jednak zgłosić chęć zamknięcia Lokaty Dla Ciebie przynajmniej na jeden dzień roboczy przed jej zakończeniem, jeśli np.: oprocentowanie oferowane w przypadku przedłużenia nie spełnia Twoich oczekiwań. Należy pamiętać, że po złożeniu sprzeciwu nie można ponownie włączyć odnawiania danej lokaty terminowej online.

Lokata online to produkt finansowy oferowany przez banki, w ramach którego klient deponuje na lokacie terminowej online określoną kwotę na określony czas, a w zamian otrzymuje stałe oprocentowanie. Jest to forma oszczędzania, gdzie środki generują przychody w postaci odsetek.

Lokata terminowa online to rodzaj lokaty, w której Klient zobowiązuje się zdeponować określoną kwotę środków na określony czas, z góry ustalony umowny termin trwania lokaty np. 3 miesiące, 6 miesięcy czy 12 miesięcy. W zamian za zdeponowanie środków na lokacie terminowej na określony czas Klient otrzymuje stałe oprocentowanie, które jest znane już w chwili otwarcia lokaty.

Jeżeli Klient wycofa środki przed terminem, bank nie płaci odsetek.

Lokata bankowa to produkt finansowy, w ramach którego klient deponuje określoną kwotę środków finansowych na określony czas i z góry ustalony umowny termin. W zamian za zdeponowanie tych środków bank oferuje klientowi określone oprocentowanie, które jest znane już w chwili otwarcia lokaty. Dochód z lokaty bankowej generowany jest w postaci odsetek, które są naliczane na podstawie ustalonej stopy procentowej i okresu trwania lokaty. Otrzymane na lokacie bankowej odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

Aby założyć online Lokatę Dla Ciebie, konieczne jest otwarcie konta osobistego. Lokata Dla Ciebie online jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta osobistego w Raiffeisen Digital Bank które może być założone poprzez aplikację mobiliną Raiffeisen Digital Bank.

Nie, to nie jest lokata wyłącznie na nowe środki. Lokata Dla Ciebie nie jest lokatą wyłącznie na nowe środki, co oznacza, że możesz z niej skorzystać również dla
już posiadanych środków na koncie osobistym czy oszczędnościowym w Raiffiesen Digtial Bank. To elastyczne rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie istniejącymi środkami w dogodny dla ciebie sposób.

Oprocentowanie Lokaty Dla Ciebie online to inaczej wyrażenie w odsetkach od zdeponowanego na lokacie kapitału wynagrodzenie, które należy się Klientowi za zdeponowanie określonej kwoty na lokacie bankowej. Wysokość wynagrodzenia jest zależna od takich czynników jak obowiązująca stopa procentowa i czas trwania lokaty. Ten pierwszy czynnik może podlegać okresowym zmianom.

Lokatę Dla Ciebie online można założyć na dowolną kwotę powyżej 100 zł do kwoty 200 000 zł na każdej z lokat, maksymalnie do kwoty 1 mln zł, zatem minimalna kwota na każdej z lokat wynosi więc niż 100 zł.

Lokaty online a konta oszczędnościowe różnią się głównie sposobem, w jaki są dostępne dla klienta. Lokata online to forma inwestycji, gdzie środki są ulokowane na stały okres z określonym oprocentowaniem. W kontach oszczędnościowych online środki są bardziej dostępne, z możliwością wpłacania i wypłacania środków w dowolnym czasie, bez utraty odsetek co sprawia, że są bardziej elastyczne dla bieżących potrzeb klienta.

Więcej informacji o różnicy między lokatą a kontem oszczędnościowym znajdzesz w naszym artykule: Lokata czy konto oszczędnościowe - jakie są podstawowe cechy tych form oszczędzania.

Odsetki naliczane są po upływie terminu zapadalności Lokaty Dla Ciebie online. W zależności od wybranej lokaty, odsetki naliczone będą po 3, 6 lub 12 miesiącach. Wcześniejsza zakończenie lokaty oznaczać będzie utratę zysków kapitałowych z tytułu oprocentowania lokaty. Więcej informacji o naliczaniu odsetek w przypadku lokat oraz kont oszczędnościowych można uzyskać w naszym artykule: https://www.raiffeisendigital.com/pl/pl/blog/lokata_czy_konto_oszczednosciowe.html

Blog