Skip to main content

Proces zamknięcia konta

Klient może złożyć wniosek o zamknięcie konta za pośrednictwem czatu w aplikacji mobilnej Raiffeisen Digital Bank lub poprzez e-mail.

Proces zamknięcia konta w 5 krokach:
1. Klienci z Polski mogą wysłać prośbę o zamknięcie konta za pomocą funkcji czatu w aplikacji Raiffeisen Digital Bank lub e-mailem na adres contact.pl@raiffeisendigital.com.

2. Prośba zostanie zaakceptowana tylko wtedy, gdy bieżące konto klienta ma saldo 0 PLN oraz klient jest zweryfikowany. Jeśli te warunki nie są spełnione, prośba nie może zostać zaakceptowana, a klient zostanie poinformowany o dodatkowych krokach.

3. Po spełnieniu warunków zamknięcia konta, wniosek zostaje zaakceptowany, a wewnętrzne procesy Raiffeisen Digital Bank są inicjowane.

4. Klient zostanie powiadamiony o akceptacji, a proces zamknięcia konta trwa około 30 dni.

5. Po zakończeniu procesu zamknięcia konta, Raiffeisen Digital Bank wysyła list potwierdzający zamknięcie konta na adres e-mail klienta.


Zamknięcie konta jest bezpłatne.