Skip to main content

Oprocentowanie – stałe czy zmienne? 

Zaciągając zobowiązanie finansowe – bądź porównując oferty różnych podmiotów – często wahamy się, czy zdecydować się na oprocentowanie stałe, czy zmienne. Nierzadko nie mamy odpowiedniej wiedzy o tym, który wariant będzie korzystniejszy w danej sytuacji. Dlatego w tym artykule na naszym blogu opiszemy niektóre różnice pomiędzy oprocentowaniem stałym i zmiennym.Niezależnie od tego, ile i na jaki cel chcesz pożyczyć – będziesz musiał zmierzyć się z decyzją o wyborze oprocentowania stałego lub zmiennego. Oczywiste jest jednak, że im większa kwota, tym większy może być wpływ tej decyzji na wysokość ostatecznej kwoty do spłaty. Warto więc omówić kilka podstawowych informacji na ten temat.

Oprocentowanie stałe – co to jest?

Oprocentowaniem stałym nazywamy takie oprocentowanie kredytu/pożyczki, które jest niezmienne przez określony okres obowiązywania umowy kredytowej/pożyczkowej. Oznacza to, że oprocentowanie nie podlega fluktuacjom wynikającym z podwyżek lub obniżek stóp procentowych, o których w międzyczasie może zadecydować Rada Polityki Pieniężnej. Innymi słowy, każdego miesiąca spłacamy kredyt/pożyczkę według tej samej stopy procentowej.

Co za tym idzie – oprocentowanie stałe to przede wszystkim bezpieczeństwo na ryku, na którym  stopy procentowe rosną. Należy podkreślić, iż w przypadku gdy na rynku stopy procentowe maleją, stała stopa procentowa nie ulega zmianie.

Warto zasięgnąć więc informacji, ile dokładnie wynosi okres niezmienności oprocentowania - niektóre banki oferują dłuższe bądź krótsze okresy. Po ich upływie oprocentowanie jest przeliczane, a jego nowa wysokość może znacząco różnić się od poziomu, na który zgodziliśmy się w momencie podpisywania umowy.

Oprocentowanie zmienne – co to jest?

Oprocentowanie zmienne z kolei fluktuuje w zależności od dwóch czynników: stawki referencyjnej ( dla kredytów w PLN to zazwyczaj WIBOR) i marży banku. Każdego miesiąca rata kredytu może zatem być inna., co zależy od wzrostu lub spadku stopy referencyjnej.

Wprzeciwieństwie do oprocentowania stałego, przy oprocentowaniu zmiennym możesz skorzystać z przyszłej obniżki stawki referencyjnej; z drugiej strony, jeśli nastąpi gwałtowny wzrost referencyjnych stóp procentowych, może nastąpić wzrost całkowitych kosztów kredytu.

Ten czynnik jest obecnie szeroko omawiany w mediach, kiedy mamy do czynienia z szalejącą inflacją, a wskaźnik WIBOR 3M na przestrzeni ostatniego roku wzrósł wielokrotnie (dla porównania: 13 maja 2021 wynosił 0,21%, podczas gdy 13 maja 2022 wynosił 6,40%).  

 

Zobacz także:

Czym są i jak się przelicza stopy procentowe kredytów?

RRSO - co to jest? Najważniejsze informacje związane z ratami pożyczek

Podsumowanie – jakie oprocentowanie wybrać?

Podsumowując: oprocentowanie zmienne można uznać za atrakcyjny wybór, gdy stopy procentowe są na niskim poziomie i nic nie wskazuje na to, że  będą podnoszone w sposób drastyczny. Jednakże, kiedy rynki finansowe są niestabilne, a inflacja notuje wyższe poziomy, warto zastanowić się nad wyborem oprocentowania stałego, które gwarantuje większe bezpieczeństwo. Niezależnie od ostatecznie podjętej decyzji, pamiętajmy, że taki wybór powinien być poprzedzony dokładną analizą korzyści i ryzyka.


Treść niniejszego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada i/lub rekomendacja, ani też jako zachęta lub oferta Raiffeisen Centrobank AG. Niniejszy artykuł przygotowaliśmy z należytą starannością, badając zawarte w nim informacje a także wybierając źródło wykorzystanych informacji. Niemniej jednak, Raiffeisen Centrobank AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych treści lub za poprawność i kompletność informacji udostępnionych w tym artykule lub w odniesieniu do źródeł wykorzystanych informacji.

Zobacz także