Skip to main content

Kredyt a pożyczka – czy to to samo?

W powszechnym rozumieniu wyrazów „kredyt” i „pożyczka” używamy wymiennie, nie zwracając uwagi na różnice w znaczeniu tych słów. I choć takich „podchwytliwych” par językowych jest znacznie więcej (np. „zatrzymanie” to nie to samo, co „aresztowanie”, a „unieważnienie” jest czymś innym niż „stwierdzenie nieważności”), to dzisiaj na naszym blogu zajmiemy się właśnie omówieniem różnicy między kredytem a pożyczką. Kredyt – definicja

Co to jest kredyt? W ścisłym rozumieniu to jest to umowa, na podstawie której bank przekazuje kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy a kredytobiorca jest zobowiązany do jej zwrotu wraz z określonymi odsetkami.  Kredyt jest regulowany przez Prawo bankowe i może być udzielany tylko przez bank. Jest instrumentem dość silnie
regulowanym, co objawia się między innymi określeniem zasady spłaty odsetek czy ich wysokości.

W ofertach instytucji bankowych występują kredyty z  określonym celem, na jaki mają zostać przeznaczone środki pochodzące z udzielonego kredytu oraz takie bez określonego celu. Obok kredytów hipotecznych, które muszą być spożytkowane na zakup nieruchomości znadziemy również kredyt na zakup samochodu, kredyt przeznaczony na działania proekologiczne czy kredyty konsumenckie. W tym ostatnim przypadku bank nie będzie wymagał precyzyjnej listy zakupów.

Pożyczka – definicja

Pożyczka – inaczej niż kredyt – może zostać udzielona nie tylko przez bank, ale także instytucję pozabankową (firmę pożyczkową), a nawet osobę fizyczną, taką jak znajomy czy członek rodziny. Jej przedmiotem wcale nie musi być (choć najczęściej jest) gotówka a umowa może zostać zawarta wyłącznie ustnie (pod warunkiem, że wartość pożyczki nie przekroczy 1 000 zł). Co więcej, pożyczka nie musi być odpłatna, toteż strony mogą umówić się, że pożyczający zwróci sumę bez żadnych odsetek
czy opłat.

To czym się jeszcze różni pożyczka od kredytu?

Pożyczka, w przeciwieństwie do kredytu, regulowana jest  przez Kodeks Cywilny oraz przepisy szczególne (np. przez Ustawę o Kredycie Konsumenckim). W myśl tych przepisów pożyczkodawca nie ma prawa narzucić, jak mają zostać użyte środki uzyskane na drodze pożyczki, ani sprawdzać, na co faktycznie zostały wydane. Co więcej, często proces wnioskowania o pożyczkę w instytucjach pozabankowych bywa prostrzy względem procesu wnioskowania o kredyt w banku.

Najprościej opisać to chyba w ten sposób, że pożyczka jest „prostszym” instrumentem, to znaczy lżej obwarowanym restrykcjami, dostępnym dla większej ilości podmiotów, ale czasem może podlegać opłacie skarbowej.

 

Zobacz także:

RRSO - co to jest? Najważniejsze informacje związane z ratami pożyczek

Oprocentowanie – stałe czy zmienne?

Czym są i jak się przelicza stopy procentowe kredytów?

 

Pożyczka a kredyt – podobieństwa

W obu przypadkach mamy do czynienia z produktem finansowym polegającym na zaciągnięciu pewnego zobowiązania na określonych zasadach. W rękach zarówno kredyto- jak i pożyczkodawców spoczywają bardzo podobne instrumenty, którymi mogą posłużyć się, jeśli konsument nie spłaca zobowiązania na ustalonych warunkach.

Kredyt a pożyczka - różnice

Podstawowa różnica między pożyczką a kredytem polega na tym, że instrumenty te podlegają pod inne przepisy prawa:

  • kredyt udzielany jest co do zasady na mocy ustawy Prawo bankowe,
  • pożyczka zaś na mocy kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych. Różnic tych nie widać na pierwszy rzut oka, jeśli mówimy o kredytach i pożyczkach bankowych – tam bowiem w obu przypadkach obowiązują stosunkowo podobne zasady. Rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma terminami staje się zatem dużo bardziej widoczny, jeśli zestawimy ze sobą dwa kontrastujące przykłady, np. kredyt hipoteczny w banku i pożyczkę udzielaną ustnie przez znajomego.

Treść niniejszego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada i/lub rekomendacja, ani też jako zachęta lub oferta Raiffeisen Centrobank AG. Niniejszy artykuł przygotowaliśmy z należytą starannością, badając zawarte w nim informacje a także wybierając źródło wykorzystanych informacji. Niemniej jednak, Raiffeisen Centrobank AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych treści lub za poprawność i kompletność informacji udostępnionych w tym artykule lub w odniesieniu do źródeł wykorzystanych informacji.

Zobacz także