Skip to main content

Co powinieneś wiedzieć o pożyczce długoterminowej?

Pożyczka długoterminowa to wygodny instrument finansowy, który jest skonstruowany dla klientów potrzebujących gotówki na przykład na remont mieszkania czy kupno samochodu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej definicji oraz zastosowaniom pożyczek długoterminowych, a także omówimy kluczowe kryteria które zazwyczaj należy spełnić aby skorzystać z tego instrumentu. Oprócz tego, omówimy ważne  korzyści, ryzyka oraz kroki przygotowawcze, które warto podjąć przed zaciągnięciem pożyczki długoterminowej.Czym jest pożyczka długoterminowa?

Pożyczka długoterminowa to forma finansowania, w której pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy określonej kwoty pieniędzy na określony okres czasu, który przekracza rok. Zazwyczaj charakteryzuje się dłuższym terminem spłaty niż w przypadku pożyczyczek krótkoterminowych, co oznacza, że pożyczkobiorca zobowiązuje się do regularnych spłat rat przez dłuższy czas, często wraz z odsetkami naliczającymi się najczęściej przez cały okres spłaty. Pożyczki długoterminowe są często wykorzystywane do finansowania większych projektów lub inwestycji, takich jak remont nieruchomości, inwestycje w infrastrukturę lub zakup drogich sprzętów.

Podstawowe informacje o pożyczkach długoterminowych

Pożyczka długoterminowa to forma kredytowania, która wyróżnia się między innymi:      

 • terminem spłaty wynoszącym zwykle kilka lat – w niektórych ofertach wynosi on 120 miesięcy;    
 • regulowaniem zobowiązania w ramach ustalonego w umowie harmonogramu i na podstawie comiesięcznych rat, których wysokość zależy między innymi od RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) a także okresu spłaty i wysokości pożyczki.

Pożyczki długoterminowe online albo dostępne w placówce stacjonarnej oferowane są przez banki z myślą o klientach, którzy nie chcą korzystać z rozwiązań krótkoterminowych, obawiając się, że nie będą w stanie spłacić zobowiązania po upływie niedługiego czasu, na przykład 30 dni oraz potrzebują  zastrzyku gotówki na konkretny cel.

Czym różnią się pożyczki krótkoterminowe od pożyczek długoterminowych?

Pożyczki krótkoterminowe i pożyczki długoterminowe to dwie różne kategorie produktów finansowych, oferujące klientom różne korzyści i spełniające  odmienne potrzeby. Kluczowe różnice między nimi obejmują okres spłaty, oraz zastosowanie.

Okres spłaty

Po pierwsze, główną różnicą między pożyczkami krótkoterminowymi a długoterminowymi jest czas spłaty. W przypadku pożyczek krótkoterminowych zazwyczaj obowiązuje krótszy okres spłaty, często wynoszący od kilku tygodni do kilku miesięcy. Mogą być one korzystne dla tych, którzy potrzebują szybkiego dostępu do środków finansowych i planują spłatę w stosunkowo krótkim czasie.

W przypadku pożyczek długoterminowych klientom oferowany jest średni lub długi okres spłaty, najczęściej od roku do kilku lat. Są one dedykowane osobom, które potrzebują większych kwot środków finansowych na długoterminowe cele, takie jak remont nieruchomości, inwestycje w edukację czy zakup samochodu.

Zastosowanie

Ostatecznie, zastosowanie pożyczki stanowi kluczowy element różnicujący. Pożyczki krótkoterminowe często służą do pokrycia nagłych wydatków, natomiast pożyczki długoterminowe są bardziej skierowane na długoterminowe cele, takie jak remont mieszkania czy planowanie większych projektów życiowych.

Podstawowe rodzaje pożyczek długoterminowych

Pożyczka konsumencka

Pożyczki długoterminowe na cele konsumenckie są przeznaczone na realizację osobistych marzeń i celów. Mogą obejmować finansowanie podróży, zakupu samochodu, czy nawet sfinansowanie ślubu. Dzięki długiemu okresowi spłaty, kredytobiorca może realizować swoje plany bez konieczności natychmiastowej spłaty całej kwoty.

Pożyczka długoterminowa – podstawowe cechy i zasady przyznawania

Pożyczki konsolidacyjne, czyli inaczej pożyczki długoterminowe dla zadłużonych mają na celu złączenie różnych istniejących zobowiązań finansowych w jedną, łatwiejszą do zarządzania pożyczkę. Pożyczki długoterminowe dla zadłużonych sprawiają, że pożyczkobiorca spłaca jedną ratę miesięczną zamiast wielu, co może prowadzić do obniżenia miesięcznych kosztów obsługi zadłużenia.

Innymi słowy pożyczki długoterminowe dla zadłużonych mogą pozwolić na obniżenie skumulowanych miesięcznych rat oraz na wygodę płacenia jednej raty zamiast wielu. 

Od jakich kryteriów może zależeć otrzymanie pożyczki długoterminowej?

Kryteria udzielenia pożyczki długoterminowej są zróżnicowane w zależności od banku oferującego pożyczkę. Często aby uzyskać pożyczkę w Polsce trzeba mieć powyżej 18 lat. Najczęściej (choć nie zawsze) należy również posiadać polskie obywatelstwo.

Pozytywna decyzja kredytowa wymaga również posiadania zdolności kredytowej, którą wylicza się na podstawie comiesięcznych dochodów – wpływ na nią może mieć również źródło dochodów (umowa o pracę, umowa zlecenia czy o dzieło, a także działalność gospodarcza albo pobieranie emerytury lub renty) i kosztów życia oraz posiadanych zobowiązań.

W zależności od podmiotu, który oferuje pożyczkę długoterminową a także tego, który stara się o nią, uzyskanie pożyczki może być uwarunkowane koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Przykładowo, udzielenie pożyczki oraz jej wielkość i warunki może zależeć m.in. od wykazania się pozytywną historią kredytowania – terminowe spłacanie poprzednich zobowiązań zwiększa szansę na uzyskanie pożyczki.

Na co można przeznaczyć pożyczkę długoterminową?

Pożyczki długoterminowe online bądź zaciągane stacjonarnie mogą być przeznaczone na wiele różnych celów. Całkowita kwota pożyczki może być przeznaczona na przykład na:

 • zakup jakiejś rzeczy, np. biżuterii czy samochodu, w tym również w systemie ratalnym;
 • wykonanie remontu w domu albo mieszkaniu;
 • uregulowanie wcześniej poniesionych kosztów
 • związanych między innymi z nabyciem zagranicznej wycieczki;
 • refinansowanie, czyli spłatę innych zobowiązań.

Pożyczka długoterminowa - korzyści

Pożyczki długoterminowe pozwalają między innymi:

 • wygodnie rozłożyć kwotę pożyczki na wiele rat; 
 • zgromadzić dopasowaną do aktualnych potrzeb ilość pieniędzy, nawet w przypadku dużych i nagłych wydatków.
 • Zastrzyk gotówki – pożyczki długoterminowe online sprawiają, że pieniądze mogą być wypłacone na konto bankowe nawet w kilkanaście minut. 

Istotną cechą jest również minimum formalności – zazwyczaj można je załatwić bez wychodzenia z domu, co ma duże znaczenie na przykład w przypadku osób:

 • niepełnosprawnych;
 • starszych;
 • mieszkających na wsiach czy na przedmieściach, w miejscach znacznie oddalonych od placówek bankowych;
 • które ze względu na pracę zawodową i liczne obowiązki domowe nie są w stanie dojechać do oddziału banku w godzinach jego pracy.

Ryzyka związane z wzięciem pożyczki długoterminowej

Zmienne stopy procentowe

W przypadku pożyczek długoterminowych ze zmiennym oprocentowaniem jednym z głównych czynników ryzyka jest zmienność stóp procentowych., Pożyczkobiorcy tego typu są narażeni na potencjalne wahania stóp procentowych, które mogą wpłynąć na całkowity koszt zadłużenia. Wzrost stóp procentowych może skutkować zwiększeniem miesięcznych rat, co może wpływać na zdolność kredytową klienta. W przypadku pożyczek ze stałym oprocentowaniem tego typu ryzyko nie występuje.

Zmiany sytuacji finansowej pożyczkobiorcy

Ryzyko związane z nagłymi zmianami sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, takimi jak utrata zatrudnienia, zmniejszenie dochodów czy wystąpienie innych nieprzewidzianych wydarzeń, może znacząco wpłynąć na zdolność spłaty pożyczki. Długoterminowe zobowiązania wymagają stabilności finansowej na przestrzeni czasu, co sprawia, że ważne jest uwzględnienie możliwych zmian w sytuacji życiowej.

O czym warto pamiętać przed wzięciem pożyczki?

Przed wzięciem pożyczki warto się odpowiednio przygotować, tak aby w sposób świadomy i odpowiedzialny podjąć się zobowiązania finansowego. Oto kilka kroków, które warto rozważyć przed złożeniem wniosku o pożyczkę długoterminową:

Ocena stanu finansowego

Przed złożeniem wniosku warto dokładnie ocenić swoją sytuację finansową. Zrozumienie swoich dochodów, wydatków, a także posiadanych aktywów i zobowiązań powinno pozwolić na realistyczną ocenę zdolności kredytowej. Warto uwzględnić potencjalne zmiany w sytuacji finansowej w przyszłości. W przyszłości może pojawić się bowiem nowe zobowiązanie finansowe. Ponadto warto przemyśleć, jaka całkowita kwota pożyczki jest potrzebna.

Sporządzenie budżetu

Stworzenie dokładnego budżetu może pomóc w zidentyfikowaniu, ile można przeznaczyć na spłatę pożyczek długoterminowych bez narażania się na niebezpieczeństwo nadmiernego zadłużenia. Uwzględnienie wszystkich stałych i zmiennych wydatków może pozwolić na określenie, ile można przeznaczyć na raty pożyczkowe bez wpływu na codzienne życie.

Analiza celu pożyczek długoterminowych

Wyraźne określenie celu przeznaczenia pożyczek długoterminowych jest kluczowe. Niezależnie czy to  remont mieszkania, zakup samochodu czy inna inwestycja, jasno sprecyzowane cele ułatwią dostosowanie warunków pożyczki do konkretnych potrzeb. Ponadto, dzięki temu określona zostanie kwota pożyczki potrzebnej do realizacji celu.

Porównanie ofert finansowych

Zanim zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie, warto porównać oferty pożyczek długoterminowych różnych instytucji finansowych. Analiza oprocentowania, warunków spłaty, opłat dodatkowych i ewentualnych ubezpieczeń pozwoli wybrać najkorzystniejszą ofertę i poznać całkowity koszt  pożyczki długoterminowej. Oferta pożyczek długoterminowych na rynku jest bardzo duża, dlatego warto poświęcić trochę czasu na ten punkt przygotowania się do wzięcia pożyczki. 

Zrozumienie warunków umowy

Przed podpisaniem umowy, warto dokładnie zrozumieć wszystkie warunki zaciągnięcia pożyczek długoterminowych. Należy uwzględnić nie tylko stopę procentową, ale również między innymi wszelkie dodatkowe opłaty, warunki przedterminowej spłaty oraz ewentualne kary za zwłokę w regulowaniu rat. 

Konsultacja z doradcą finansowym

Skonsultowanie się z doradcą finansowym może dostarczyć cennych informacji i porad dotyczących decyzji finansowych. Specjalista pomoże zrozumieć, czy długoletnie zobowiązanie jest odpowiednie w danym kontekście i czy istnieją alternatywne rozwiązania. Pomoże również zrozumieć finalne koszty pożyczki zależne od różnych czynników.

Zabezpieczenie się na wypadek sytuacji nieplanowanych

Przygotowanie planu awaryjnego na wypadek niespodziewanych sytuacji, takich jak utrata pracy czy nagły spadek dochodów, może pomóc w zabezpieczeniu przed trudnościami w spłacie kwoty pożyczki długoterminowej.

Pożyczka długoterminowa online - krok po kroku

Jeśli chodzi o pożyczki długoterminowe online, to proces ubiegania się o nie obejmuje zazwyczaj:

 • wejście na stronę internetową pożyczkodawcy lub pobranie aplikacji;   
 • określenie kwoty pożyczki oraz okresu, na który ma ona zostać udzielona;
 • wypełnienie formularza, w którym podaje się dane osobowe, kontaktowe i adresowe oraz informacje na temat dochodów;  
 • weryfikację tożsamości – polega ona na przykład na dokonaniu przelewu na niewielką kwotę lub wideorozmowie z konsultantem;    
 • ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego – polega na weryfikacji możliwości wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W trakcie procesu weryfikowana jest m.in.: wysokość miesięcznych dochodów, wydatków i innych zobowiązań, wiek wnioskującego, zapisy znajdujące się w bazach typu BIK.

Przed skorzystaniem z oferty jednej z instytucji warto przeanalizować co najmniej kilka propozycji, aby zdecydować się na tę, która jest najbardziej korzystna. Pomocne w tym są dostępne w Internecie rankingi instytucji pożyczkowych, bazujące na opiniach innych klientów. Można posłużyć się także kalkulatorami, dzięki którym wyliczona zostanie ostateczna kwota pożyczki długoterminowej oraz wysokość comiesięcznych rat przy wzięciu pod uwagę takich parametrów, jak poziom zadłużenia, czas spłaty zobowiązania oraz wielkość kosztów typu prowizja czy oprocentowanie.


Źródło:

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. RP 2011, nr 126, poz. 715 z późn. zm.

Treść niniejszego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada i/lub rekomendacja, ani też jako zachęta lub oferta Raiffeisen Centrobank AG. Niniejszy artykuł przygotowaliśmy z należytą starannością, badając zawarte w nim informacje a także wybierając źródło wykorzystanych informacji. Niemniej jednak, Raiffeisen Centrobank AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych treści lub za poprawność i kompletność informacji udostępnionych w tym artykule lub w odniesieniu do źródeł wykorzystanych informacji.

Zobacz także

Spis treści:

 1. Czym jest pożyczka długoterminowa
 2. Podstawowe informacje o pożyczkach długoterminowych
 3. Czym różnią się pożyczki krótkoterminowe od pożyczek długoterminowych?
 4. Podstawowe rodzaje pożyczek długoterminowych
 5. Od jakich kryteriów może zależeć otrzymanie pożyczki długoterminowej?
 6. Na co można przeznaczyć pożyczkę długoterminową?
 7. Pożyczka długoterminowa - korzyści
 8. Ryzyka związane z wzięciem pożyczki długoterminowej
 9. O czym warto pamiętać przed wzięciem pożyczki długoterminowej?
 10. Pożyczka długoterminowa krok po kroku