Skip to main content

Jakie są sposoby finansowania samochodu używanego?

Dostępne dane statystyczne nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości co do rynku wtórnego samochodów osobowych: popyt na używane auta sukcesywnie rośnie, a wraz z nim wzrastają również ceny. W przypadku aut nowych sytuacja wygląda jeszcze mniej optymistycznie – jak podaje europejskie stowarzyszenie producentów pojazdów ACEA, w samym tylko marcu 2022 sprzedaż nowych samochodów na terytorium Unii Europejskiej zmniejszyła się o ponad 20% w porównaniu do roku poprzedniego.

Niedostępność podzespołów (szczególnie niektórych komponentów elektronicznych, niezbędnych do produkcji nowych aut), niestabilna sytuacja na światowych rynkach oraz pandemia COVID-19 to najważniejsze czynniki wpływające na zwiększenie zainteresowania zakupem aut z rynku wtórnego. Ponieważ jednak nie każdego stać na zakup używanego samochodu za gotówkę, potrzebna jest jakaś inna możliwość finansowania samochodu, co oznacza zwykle kredyt lub leasing.

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje na temat tego, jakie formy finansowania samochodu z drugiej ręki są dziś dostępne dla kierowców. Niniejszy artykuł opowiada, w jaki sposób można pozyskać finansowanie samochodu dla osoby prywatnej. Kredyt na samochód używany

W znaczącej liczbie przypadków finansowanie samochodu jest realizowane za pośrednictwem kredytu samochodowego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w niektórych detalach kredyt na auto używane różni się od zobowiązań zaciąganych na zakup nowego auta. O ile większość zasad jest praktycznie taka sama lub zbliżona (podobne RRSO, formy zabezpieczenia czy procedury) a bank najczęściej nie przykłada wagi do tego, kto jest właścicielem potencjalnie kredytowanego auta, o tyle trzeba się liczyć z tym, że auto używane może być przez bank znacznie dokładniej weryfikowane. Dotyczy to przede wszystkim jego realnej wartości: jeśli będzie ona znacznie odbiegać od średniej wartości rynkowej tego modelu, kredyt na samochód używany może nie zostać udzielony.

Finansowanie zakupu samochodu poprzez kredyt celowy ma też ciekawą alternatywę, również umożliwiającą kupienie wybranego samochodu używanego na raty, a przy tym pozwalającą na większą swobodę w dysponowaniu uzyskanym kapitałem. 

Kto może się ubiegać o kredyt na samochód używany?

Co do zasady nie istnieją ograniczenia co do tego, kto może uzyskać finansowanie używanego samochodu z kredytu bankowego. O kredyt samochodowy może się ubiegać zarówno osoba prywatna (konsument), jak i organizacje oraz firmy. Należy jednak mieć na uwadze, że każda osoba fizyczna i osoba prawna ubiegająca się o możliwość finansowania samochodu używanego z kredytu celowego (bo takim jest kredyt samochodowy) musi mieć odpowiednią zdolność kredytową, weryfikowaną przez bank.

W przypadku tej formy finansowania zakupu samochodu trzeba też pamiętać, że bankowy kredyt samochodowy może zwykle zostać przeznaczony wyłącznie na zakup samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, pojazdu specjalnego lub naczepy. Bywa też, że możliwy jest zakup w ramach takiego kredytu np. motocykla, motoroweru, skutera czy quada. Co ważne, przeznaczenie uzyskanych w ramach kredytu pieniędzy na inny cel niż wskazany w umowie kredytowej będzie skutkować koniecznością zwrotu całości pożyczonej kwoty wraz z odsetkami w trybie natychmiastowym.

Wiek pojazdu także nie może przekraczać limitów określonych przez bank, jednak każdy kredytodawca ustala własne ograniczenia w tym zakresie. 

Procedura ubiegania się o kredyt na samochód używany

Bankowy kredyt na zakup samochodu używanego jest zobowiązaniem celowym, które musi być wykorzystane na konkretny, wskazany w umowie cel. Pierwszym krokiem kredytobiorcy powinien być więc wybór auta, na które chce przeznaczyć uzyskane pieniądze. Znając jego koszt oraz własne możliwości finansowe, należy ustalić model spłaty kredytu i czas, w jakim realnie będzie to możliwe. Dobrze jest uwzględnić nieprzewidziane okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na terminowość spłat.

Mając te dane, warto zrobić rozeznanie na rynku – oferty banków różnią się między sobą czasem dość poważnie zarówno pod kątem kwoty kredytu, jak i maksymalnego okresu spłaty, możliwości kredytowania konkretnych typów pojazdów, a nawet wymagań pod względem konieczności posiadania wkładu własnego.

Po zdecydowaniu się na najlepsze finansowanie samochodu używanego spośród przeanalizowanych ofert należy wypełnić wymagane przez bank dokumenty i załączniki, po czym złożyć je w banku i czekać na decyzję. Zwykle trwa to od kilku do kilkunastu dni, ale w niektórych przypadkach ten okres może się wydłużyć. Po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej i innych ryzyk i przyznaniu kredytu oraz podpisaniu umowy kredytowej na auto używane pozostaje już tylko sfinalizować zakup i dopełnić wszystkich wymaganych przepisami formalności (rejestracja samochodu, ubezpieczenie itd.).

Jakie są zabezpieczenia kredytu na samochód używany?

Z uwagi na to, że używany samochód jest dobrem, które traci wartość dość szybko z upływem czasu, a ponadto jest podatne na dodatkową utratę wartości poprzez uszkodzenia lub zniszczenie, banki ustanawiają różnego typu zabezpieczenia kredytu. W praktyce najczęściej wykorzystywane są następujące rozwiązania:

 • Cesja praw do odszkodowania z polisy AC – kredytobiorca zrzeka się na rzecz banku odszkodowania, które zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela w sytuacji, gdy kredytowany pojazd zostanie skradziony, uszkodzony albo zniszczony np. w wypadku.
 • Przewłaszczenie – część praw własności do kredytowanego pojazdu zostaje przez kredytobiorcę przeniesiona na bank, co skutkuje wpisem banku do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela. Wpis jest usuwany dopiero po całkowitej spłacie kredytu.
 • Depozyt karty pojazdu - kredytobiorca przekazuje bankowi w depozyt kartę pojazdu aż do momentu całkowitej spłaty kredytu. Uniemożliwia to wprowadzanie jakichkolwiek zmian w karcie pojazdu przez nabywcę bez zgody banku.
 • Zastaw rejestrowy – przez zastaw bank nabywa możliwość dochodzenia roszczeń bezpośrednio z przedmiotu zastawu (w tym wypadku – z kredytowanego pojazdu). W praktyce oznacza to możliwość przejęcia samochodu na własność przez bank, gdy zaciągnięty kredyt nie jest regulowany.

 

Kredyt gotówkowy na auto używane

Kredyt gotówkowy i kredyt samochodowy to najpopularniejsze sposoby finansowania zakupu samochodu używanego, warto jednak pamiętać, że oba te produkty bankowe znacznie się od siebie różnią pod kilkoma względami. Najważniejszą różnicę stanowi sposób wykorzystania przyznanych przez bank środków. Gotówkowa pożyczka na samochód używany tak naprawdę może zostać wydana na dowolny cel, nawet jeśli była zaciągana z zamiarem zakupu auta.

Kredyt samochodowy natomiast ma jasno sprecyzowany cel, określony w umowie, a o konsekwencjach niewłaściwego użycia uzyskanych pieniędzy już pisaliśmy powyżej
(natychmiastowa spłata całości kredytu wraz z odsetkami). 

Zalety finansowania zakupu samochodów używanych kredytem gotówkowym

Jak już wspomnieliśmy powyżej, sfinansowanie zakupu samochodu poprzez kredyt zaciągnięty w formie pożyczki gotówkowej daje dużą swobodę. Środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, co oznacza, że można dzięki temu kupić nawet starsze auto, którego wiek normalnie nie pozwoliłby uzyskać na nie kredytu samochodowego z banku. Ponadto pożyczki gotówkowe są łatwo dostępne, nie wymagają wielu formalności i nie trzeba ustanawiać żadnych zabezpieczeń czy wykupować ubezpieczenia AC. Warto przy tej okazji wspomnieć o szybkich pożyczkach na samochód (tzw. chwilówkach) które mogą się charakteryzować wysokim kosztem, bardzo krótkim terminem spłat i relatywnie wysokimi ratami, o czym zawsze trzeba pamiętać, szukając możliwości finansowania zakupu auta używanego.

Na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze pożyczki gotówkowej?

Co oczywiste, nie każda pożyczka gotówkowa jest identyczna, dzięki czemu każdy konsument może zdecydować się na taką, która najbardziej odpowiada jego potrzebom i możliwościom finansowym. Analizując oferty banków w tym zakresie, warto zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 • maksymalna kwota pożyczki;
 • maksymalny okres kredytowania – im dłuższy, tym lepiej, ponieważ można lepiej dopasować okres kredytowania do swojej sytuacji finansowej; 
 • koszty finansowania – niektóre banki czy instytucje parabankowe pobierają prowizje za przyznanie kredytu, a także różnego typu inne opłaty;
 • akceptowalne źródła dochodu – niektóre banki czy instytucje parabankowe wymagają wpływu wynagrodzenia, dla innych istotne jest tylko to, aby na konto kredytobiorcy regularnie wpływały określone kwoty.

Zobacz także:

Kredyt a pożyczka – czy to to samo?

RRSO - co to jest? Najważniejsze informacje związane z ratami pożyczek

Remont podjazdu – koszt ułożenia kostki brukowej

Leasing jako forma finansowania auta używanego

W świadomości wielu osób leasing to opcja dostępna wyłącznie dla firm, a osoby prywatne muszą korzystać z innych możliwości finansowania samochodu używanego.
Nie jest to prawda – oprócz leasingu finansowego i operacyjnego, czyli opcji wykorzystywanych faktycznie przez firmy, jest również leasing konsumencki. Używane samochody także można za jego pomocą bez problemu finansować a formalności są ograniczone do minimum.

Na czym polega leasing samochodów używanych i jakie są korzyści?

W zasadzie leasing samochodów używanych nie różni się pod względem formalnym od leasingu nowych aut: leasingodawca udostępnia dany samochód lub samochody, a
leasingobiorca płaci za to określoną w umowie ratę leasingową. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy pojazdy mogą przejść na własność leasingobiorcy na zasadach określonych w umowie leasingowej. Istotną różnicę stanowi zazwyczaj fakt wprowadzenia ograniczeń co do maksymalnego wieku samochodów używanych w chwili zawarcia umowy leasingowej i w momencie jej zakończenia. Niektórzy leasingodawcy zastrzegają w umowie, że w ramach leasingu auta używanego umowa nie może być zawarta na pojazdy starsze niż 8 lat. Zawsze jednak należy upewnić się co do konkretnych zasad obowiązujących u wybranego leasingodawcy, ponieważ każdy z nich ustala je indywidualnie.

Leasing samochodu ma dodatkową wadę, o której warto pamiętać. Chodzi o ograniczenia dotyczące przebiegu auta – po jego przekroczeniu obowiązuje dodatkowa dopłata. Jej wysokość z kolei jest zależna od zapisów w umowie. To istotna kwestia, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze finansowania auta. 

Leasing samochodu używanego – procedury

W przypadku leasingu samochodów używanych procedury są niemal identyczne jak w przypadku standardowego leasingu nowych pojazdów. Od osób prywatnych zwykle wymagane jest przedstawienie prawidłowo wypełnionego wniosku o leasing, kserokopii dokumentów potwierdzających tożsamość leasingobiorcy (2 różnych), a także aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu. Niektóre firmy leasingowe wymagają dodatkowo wyciągu z konta bankowego z potwierdzeniem regularnych wpływów wynagrodzenia. Trzeba również mieć na uwadze, że leasingodawca może wymagać od leasingobiorcy spełnienia dodatkowych warunków, aby zredukować ryzyko wynikające z leasingowania używanych pojazdów. Może np. okazać się, że obowiązuje wyższa wstępna opłata leasingowa, potrzebnych jest więcej dokumentów (historia
leasingowanego pojazdu, badania techniczne, stan prawny itp.) bądź wymagane są wyższe zabezpieczenia.

Podsumowując: niezależnie od tego, na jakie finansowanie samochodu używanego ostatecznie się zdecydujesz, zawsze pamiętaj o tym, by wybrana oferta  była jak najlepiej dopasowana do Twoich bieżących możliwości finansowych i pozwalała Ci bez zbędnych ograniczeń korzystać z kupionego samochodu, a w razie potrzeby go sprzedać.


Źródło:

 • https://www.totalmoney.pl/artykuly/78107,leasing,leasing---jak-to-dziala,1,1#auto-w-leasingu-%E2%80%93-plusy-i-minusy-4
 • https://www.totalmoney.pl/artykuly/843930,kredyty-gotowkowe,kredyt-na-auto--samochodowy-czy-gotowkowy-sprawdz-,1,1
 • https://direct.money.pl/artykuly/porady/jak-szybko-moge-otrzymac-kredyt-na-samochod
 • https://magazynauto.pl/wiadomosci/badanie-portfele-polakow-pod-lupa-pokazuje-tegoroczne-trendy-zakupowe-w-segmencie-motoryzacyjnym,aid,1853
 • https://auto.wprost.pl/aktualnosci/10649281/nowe-przepisy-zachwieja-rynkiem-samochodow-uzywanych-limit-platnosci-za-gotowke-to-bedzie-problem.html

 


Treść niniejszego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada i/lub rekomendacja, ani też jako zachęta lub oferta Raiffeisen Centrobank AG. Niniejszy artykuł przygotowaliśmy z należytą starannością, badając zawarte w nim informacje a także wybierając źródło wykorzystanych informacji. Niemniej jednak, Raiffeisen Centrobank AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych treści lub za poprawność i kompletność informacji udostępnionych w tym artykule lub w odniesieniu do źródeł wykorzystanych informacji.


Zobacz także