Skip to main content

Informacje prawne na temat Raiffeisen Digital Bank

Informacje zgodnie z austriacką ustawą o handlu elektronicznym

Raiffeisen Digital Bank jest marką Raiffeisen Centrobank AG.
Raiffeisen Centrobank AG ∙ Członek Grupy RBI
Siedziba (i adres pocztowy)
Am Stadtpark 9
1030 Wiedeń
Austria

T: +43151520-0
F: +43151520-200
E: office@rcb.at

Rejestracja w austriackim rejestrze handlowym
pod numerem FN 117507f, w Sądzie Handlowym w Wiedniu

Austriacki numer do celów przetwarzania danych (DVR) 0008389

Numer identyfikacji podatkowej ATU 15355005

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) 529900M2F7D5795H1A49

Kod SWIFT/BIC CENBATWW

Kod banku 19930

Kod identyfikacyjny rynku (MIC): XRCB

Organy regulacyjne:

Jako instytucja kredytowa Raiffeisen Centrobank AG podlega nadzorowi regulacyjnemu Federalnego Ministerstwa Finansów, austriackiego Banku Narodowego, a także Urzędu ds. Nadzoru nad Rynkiem Finansowym i wszelkim rządowym przepisom prawa, w szczególności austriackiej ustawie o bankowości (BWG) i ustawie o obrocie papierami wartościowymi (WAG).

Raiffeisen Centrobank AG podlega ponadto nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który EBC sprawuje z wykorzystaniem jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) obejmującego EBC i właściwe organy krajowe (rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013).

Akty prawne są udostępniane na tej stronie internetowej wyłącznie do celów informacyjnych. Nie udziela się żadnej gwarancji i nie składa żadnego oświadczenia co do wiarygodności, dokładności, kompletności i aktualności tych aktów prawnych. Akty prawne są wiążące prawnie jedynie w brzmieniu ogłoszonym w austriackim Federalnym Dzienniku Ustaw. Więcej informacji i szczegółów na temat aktów prawnych (ze zmianami) można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej Systemu Informacji Prawnej Republiki Austrii, prowadzonej i utrzymywanej przez austriacki Urząd Kanclerza Federalnego (www.ris.bka.gv.at).

Członkostwo:

Austriacka Izba Gospodarcza / Bank Federalny oraz Kategoria Ubezpieczeń / Towarzystwo Zawodowe Banków Raiffeisen

Informacje zgodnie z austriacką ustawą o mediach:

Wydawca serwisu internetowego www.raiffeisendigital.com
Raiffeisen Centrobank AG
Am Stadtpark 9
1030 Wiedeń
Austria

Właściciel serwisu internetowego www.raiffeisendigital.com
Zentrale Raiffeisenwerbung
Am Stadtpark 9
1030 Wiedeń
Austria

Rada Towarzystwa Zentrale Raiffeisenwerbung
pan Leodegar PRUSCHAK (Przewodniczący), pan Stephan MARENT (Zastępca Przewodniczącego), pani Petra WALTER (Zastępczyni Przewodniczącego)

Pozostali członkowie rady Zentrale Raiffeisenwerbung:
pan Christian BEVELANDER, pan Maximilian EDER, pani Gertraud FRANK, pani Manuela GLASER, pan Uwe HANGHOFER, pan Franz POSPISCHIL

Zentrale Raiffeisenwerbung jest towarzystwem zarejestrowanym. Celem i przedmiotem działalności Zentrale Raiffeisenwerbung jest (między innymi) wspólna komunikacja (reklama i public relations).

Ogólna tematyka treści na stronie internetowej www.raiffeisendigital.com:

·        Informacje dotyczące produktów i usług oferowanych przez Raiffeisen Centrobank AG

Copyright © 2021 Raiffeisen Centrobank AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.