Skip to main content

Mam już kredyt hipoteczny – czy mogę wziąć pożyczkę?

Czasem zdarza się, że po wzięciu kredytu hipoteczengo pojawia się konieczność skorzystania z pożyczki. W artykule znajdują się wskazówki na temat tego, czy jest to możliwe, a jeśli tak, to w jakich wypadkach można skorzystać z takiej opcji i jak banki sprawdzają zdolność kredytową.Kredyty hipoteczne

Według definicji ustawowej kredyt hipoteczny jest udzielany konsumentowi na sfinansowanie niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej czy gospodarstwa rolnego nabycia bądź utrzymania:

 • prawa własności budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;
 • udziału we współwłasności budynku czy lokalu.

Umowa o kredyt hipoteczny, jeśli odnosi się do któregoś z wyżej wymienionych praw, może dotyczyć:

 • kredytu bankowego, w ramach którego bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy, którą wraz z odsetkami należy spłacać w oznaczonych terminach;
 • kredytu odnawialnego, czyli stale dostępnej na rachunku bierżącym  linii kredytowej;

Kredyty hipoteczne są bardzo popularne. W 2021 r. w ich segmencie zanotowano rekord – liczba nowych umów zwiększyła się o 256 tys., a ich wartość wyniosła 86 mld złotych. Ogółem zadłużenie z tytułu tych form finansowania osiągnęło poziom 500 mld zł [3]. Sytuacja taka wynika z dużego popytu na domy i mieszkania – kredyty hipoteczne są często jedyną opcją dla osób, które marzą o własnym lokum, i sposobem na uniknięcie wysokich kosztów ponoszonych w związku z wynajmem nieruchomości.

 

Czy mogę wziąć pożyczkę, kiedy mam już kredyt hipoteczny?

W wielu gospodarstwach domowych pojawia się pytanie – mam kredyt hipoteczny, czy dostanę gotówkowy? Jest to możliwe – zasadniczo banki i inne instytucje finansowe nie odrzucają wniosków kredytowych tylko z tego powodu, że klient spłaca inne zobowiązania.

Należy jednak pamiętać, że pozytywna decyzja zależy od różnych czynników, a szczególnie:

 • zdolności kredytowej, czyli zweryfikowania, czy zarobki wystarczą, aby pokryć zarówno stare, jak i nowe zobowiązania;
 • historii kredytowania – szanse na udzielenie kolejnej pożyczki wzrastają, jeśli klient jest wiarygodny, a więc dotychczasowe zobowiązania były spłacane przez niego terminowo i w Biurze Informacji Kredytowej nie ma adnotacji o ewentualnych opóźnieniach.

Decyzja banku o udzieleniu kolejnej pożyczki zależy również od prowadzonej przez niego polityki kredytowej. Wynika ona z sytuacji gospodarczej kraju i jeśli jest ona dobra, łatwiej otrzymać następny kredyt. Warto pamiętać, że wniosek o pożyczkę można złożyć nie tylko w placówkach stacjonarnych, ale również przez Internet, na przykład w ramach aplikacji mobilnej banków.

Jak banki sprawdzają zdolność kredytową?

Każda osoba, która spłaca kredyt hipoteczny i jest zainteresowana pożyczką, powinna wiedzieć, jak liczona jest zdolność kredytowa, czyli zdolność do spłaty
zaciągniętej sumy pieniężnej wraz z odsetkami w ustalonych terminach
.

Każdy bank określa zdolność kredytową według własnych standardów. Zwykle rozpatrywany jest średni miesięczny dochód wnioskodawcy oraz innych członków gospodarstwa domowego. Obejmuje on środki pieniężne uzyskiwane z tytułu:

 • umowy o pracę, w tym na czas określony albo nieokreślony, a także
  umowy zlecenia lub o dzieło;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • emerytury bądź renty.

Dla osób, które nie wiedzą, jak banki sprawdzają zdolność kredytową, ważne jest to, że mogą być pod uwagę brane również inne czynniki, w tym:

 • aktualnie spłacane zobowiązania;
 • koszty utrzymania;
 • wiek;
 • stan cywilny;
 • wykształcenie.

Jak mogę poprawić zdolność kredytową?

Jeśli spłaca się kredyt hipoteczny i konieczne jest wzięcie pożyczki, warto zadbać o poprawę zdolności kredytowej. Można to uczynić poprzez:

 • zwiększenie dochodów w wyniku między innymi wynegocjowania podwyżki w pracy;
 • zmianę formy zatrudnienia, na przykład z umowy o dzieło na umowę o pracę;
 • rezygnację z karty kredytowej bądź linii kredytowej w koncie osobistym;
 • budowę pozytywnej historii kredytowej w perspektywie długofalowej – spłacanie zobowiązań w terminie;
 • skorzystanie z dodatkowych produktów oferowanych przez bank, które pozwolą na obniżenie prowizji czy marży.

Duże znaczenie ma również spłata mniejszych zobowiązań, takich jak chwilówki, a także konsolidacja kredytów, pozwalająca na ograniczenie wysokości comiesięcznych rat. Warto ponadto zadbać o to, by na rachunku osobistym mieć regularne wpływy oraz nie dopuścić do wyzerowania salda albo przekroczenia debetu.


Źródła:

 1. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U. RP 2017, poz.819 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. RP 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 3. https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Raport-AMRON-SARFiN-Q4-2021-Rekordowy-rok-w-hipotekach.

Treść niniejszego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada i/lub rekomendacja, ani też jako zachęta lub oferta Raiffeisen Digital Bank AG. Niniejszy artykuł przygotowaliśmy z należytą starannością, badając zawarte w nim informacje a także wybierając źródło wykorzystanych informacji. Niemniej jednak, Raiffeisen Digital Bank AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych treści lub za poprawność i kompletność informacji udostępnionych w tym artykule lub w odniesieniu do źródeł wykorzystanych informacji.

Przykład reprezentatywny dla kredytu konsumenckiego: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,99%, całkowita kwota kredytu: 51 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 82 202 zł, oprocentowanie stałe 13,17% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu: 30 602 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 30 602 zł), 91 miesięcznych rat równych w wysokości 894 zł i ostatnia rata w wysokości 848 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2022 r. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Klienta.

Zobacz także