Skip to main content

Kiedy można wziąć pierwszą pożyczkę? Wymagania wiekowe i formalne

Wiele młodych osób chce wziąć pożyczkę i przeznaczyć ją na zakup wartościowych rzeczy albo pokrycie bieżących wydatków, jednak nie wiedzą one, jakie wymagania wiekowe oraz formalne należy wypełnić. W artykule omówimy, co trzeba zrobić, jeśli potrzebna jest pierwsza pożyczka.Pierwsza pożyczka

Pożyczka to forma zewnętrznego finansowania, z której można skorzystać wówczas, gdy na przykład istnieje potrzeba szybkiego pozyskania środków na pokrycie wydatków. W ramach umowy udzielający pożyczki przenosi na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, które w oznaczonym okresie muszą zostać zwrócone wraz z odsetkami. Może to dotyczyć zarówno stosunkowo niskich kwot, jak i kilkuset tysięcy złotych.

Główne cechy tego typu świadczenia to:

 • możliwość wykorzystania pieniędzy na dowolny cel – może to być zakup mebli do domu bądź pokrycie czy wydatków związanych z remontem mieszkania;
 • zachowanie formy pisemnej, jeśli chodzi o umowę – nie dotyczy to jedynie kwot do 1 000 zł;
 • szybkość wypłaty – w zależności od oferty gotówkę można otrzymać nawet w kilkanaście minut po złożeniu wniosku.

Pożyczka dla młodych to oferta, która jest dostępna zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i przez Internet, na przykład w ramach aplikacji mobilnej. Przy tym istnieją istotne różnice, jeśli chodzi o pożyczki w banku i te uzyskiwane w tzw. parabankach. Dotyczą one wymagań formalnych, jakie należy spełnić, aby skorzystać z finansowania. Obejmują one nie tylko wiek, ale również takie kwestie, jak zdolność kredytowa czy pozytywna historia kredytowa, czyli terminowe regulowanie dotychczasowych zobowiązań.

Pożyczka od 18 lat – wymagania wiekowe do zaciągnięcia pierwszej pożyczki

Jednym z najważniejszych kryteriów, jakie należy spełnić, aby skorzystać z oferty typu pierwsza pożyczka, to minimalny wiek – wynosi on 18 lat. Takie ograniczenie jest związane z koniecznością posiadania przez pożyczkobiorcę zdolności do czynności prawnych, co oznacza, że może on:

 • samodzielnie kształtować własną sytuację prawną;
 • zaciągać zobowiązania;
 • składać i przyjmować oświadczenia woli, które wywołują skutki prawne.

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się w momencie uzyskania pełnoletności. Wcześniej, po ukończeniu 13 lat, można mówić jedynie o częściowej zdolności do czynności prawnych, która umożliwia samodzielne robienie na przykład zakupów, ale nie pozwala na zaciąganie zobowiązań.

W niektórych instytucjach finansowych pierwsza pożyczka jest możliwa do uzyskania po osiągnięciu nie 18, ale nawet 20 czy 21 lat. Taki wymóg wynika z tego, że:

 • Wielu młodych ludzi, ze względu na brak pracy, nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, która umożliwiałaby terminowe regulowanie zobowiązań;
 • Poza minimalnym wiekiem osoby, które interesuje pierwsza pożyczka, muszą spełnić jeszcze inne, równie istotne wymogi. Można o nich przeczytać poniżej.

 

Jakie formalne wymagania należy spełniać, by móc starać się o pożyczkę?

Pożyczka od 18. roku życia jest dostępna dla osób, które:

 • mają numer PESEL oraz ważny dowód osobisty – zwykle termin obowiązywania tego dokumentu musi wynosić jeszcze co najmniej jeden miesiąc, aby możliwa była wypłata pieniędzy;
 • mają pozytywną historię kredytowania – dane w tym zakresie są przechowywane w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej.

Instytucje finansowe pod uwagę biorą również czynniki, dzięki którymmożna określić prawdopodobieństwo terminowego spłacania rat przez pożyczkobiorcę. Pierwszą pożyczkę łatwiej jest uzyskać, gdy:

 • ma się stabilne zatrudnienie, w tym na przykład w oparciu o umowę o pracę;
 •  inne zobowiązania są płacone w terminie;
 • obciążenie domowymi wydatkami nie jest duże.

Jeśli pożyczkobiorca już korzysta z usług danego banku czy instytucji parabankowej, duże znaczenie ma również dotychczasowa współpraca między nimi. Większe prawdopodobieństwo uzyskania pożyczki jest wtedy, gdy na koncie pojawiają się regularne wpływy z tytułu realizacji obowiązków zawodowych. Ważne jest również terminowe regulowanie zobowiązań, między innymi w ramach limitu dostępnego na karcie kredytowej.

Pożyczka dla młodych jest dostępna w wielu instytucjach finansowych. Zanim skorzysta się z konkretnej oferty, warto dokładnie przemyśleć decyzję, przed złożeniem podpisu na umowie. 

Pierwsza pożyczka a bezpieczeństwo

Decydując się na ofertę któregoś z parabanków, pod uwagę trzeba wziąć:

 • czas działalności danego podmiotu na rynku – wzmożoną czujność powinno wzbudzić to, że funkcjonuje on zaledwie miesiąc czy dwa;
 • opinie innych klientów na jego temat – często zawierają one cenne spostrzeżenia odnośnie do jego działalności i stanowią ostrzeżenie, aby przy wyborze oferty wykazywać się nasiloną ostrożnością;
 • komunikaty wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego – ich lista jest zamieszczona na stronie internetowej KNF i jeśli określony parabank znajduje się na niej, nie warto, ze względów bezpieczeństwa, decydować się na jego ofertę.

Istotne jest również to, aby dokładnie analizować dokumenty złożone do podpisu. Może w nich znaleźć się na przykład zapis związany z udzieleniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych. Jej wyrażenie, nawet nieświadome, może spowodować lawinę telefonów i SMS-ów od różnych instytucji, co przeważnie jest znaczną uciążliwością podczas codziennego funkcjonowania. Powyższe uwagi szczególnie dotyczą tych parabanków, które oferują młodym osobom szybką i łatwą gotówkę, bez analizowania zdolności kredytowej i pozyskiwania informacji znajdujących się w BIK.

Można natomiast skorzystać z bankowej oferty pożyczki online. Cały proces związany ze złożeniem wniosku,  oceną ryzyka kredytowego, wydaniem decyzji i podpisaniem umowy odbywa się poprzez Internet, co jest wygodne i oszczędza czas, który trzeba by było stracić w związku z wizytą w placówce. Taka oferta jest szczególnie korzystna dla osób młodych, które często korzystają z mobilnych aplikacji bankowych i ich obsługa nie sprawia im żadnych trudności.


Źródła:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. RP 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. RP 2011, nr 126, poz. 715 z późn. zm.

 Treść niniejszego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może być traktowana jako porada i/lub rekomendacja, ani jako zachęta lub oferta Raiffeisen Digital Bank AG. Raiffeisen Digital Bank AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych treści.

Przykład reprezentatywny dla kredytu konsumenckiego: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,99%, całkowita kwota kredytu: 49 700 zł, całkowita kwota do zapłaty: 81 837 zł, oprocentowanie stałe 14,05% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu: 32 137 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 32 137 zł), 92 miesięczne raty równe w wysokości 880 zł i ostatnia rata w wysokości 877 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.11.2022 r. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Klienta.

Zobacz także