Skip to main content
Drzewo wyrastające z kupki monet. Na bliskim tle widoczna jest rozprostowana dłoń. Na dalekim tle widać rozmazany las.

Informacje o lokacie w pigułce

Dla wielu lokata bankowa stanowi jeden z bezpieczniejszych sposobów na pomnażanie środków, oferując możliwość generowania dodatkowych dochodów w postaci odsetek. Jednakże, zanim klient zdecyduje się na konkretną lokatę, warto zgłębić jej mechanizmy oraz zrozumieć kluczowe elementy, które wpływają na jej efektywność. W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładniej temu, czym jest lokata, jakie są jej rodzaje oraz od czego zależy wysokość uzyskiwanych na lokacie odsetek.Czym jest lokata?

Lokata bankowa to popularna forma oszczędzania, która oferuje klientom banków możliwość zarabiania na odsetkach od zaoszczędzonego wcześniej kapitału. W skrócie polega ona na deponowaniu określonej sumy pieniędzy na określony czas. Po upływie tego czasu bank zwraca zdeponowaną kwotę wraz z odsetkami, które są wynagrodzeniem za zdeponowanie kwoty w banku na określony czas.

Jak naliczane jest oprocentowanie lokaty?

Naliczanie odsetek na lokacie bankowej z założenia opiera się na prostych zasadach, jednak może różnić się w zależności od rodzaju lokaty i warunków oferowanych przez dany bank. Ogólnie rzecz biorąc, odsetki są obliczane na podstawie dwóch głównych czynników: 

  • kapitału początkowego
  • okresu trwania lokaty.

Banki stosują różne metody obliczania odsetek. Mogą być one naliczane (kapitalizowane) co różny okres, na przykład co miesiąc, co kwartał lub co roku i doliczane do kwoty lokaty, co może mieć wpływ na ostateczną wysokość odsetek. Mogą być też wypłacane po upływie określonego okresu. 

Kluczowa jest również wysokość stopy procentowej. Występować może zarówno oprocentowanie stałe, jak i zmienne. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z warunkami lokaty, aby zrozumieć, jak będą naliczane odsetki i jakie mogą być potencjalne zyski.

Gdzie można założyć lokatę?

Lokatę terminową można założyć w wielu miejscach, zarówno w tradycyjnym oddziale banku, jak i za pośrednictwem internetu. W dzisiejszym cyfrowym świecie wiele banków oferuje możliwość zakładania lokat online poprzez swoje platformy internetowe lub aplikacje mobilne. Dzięki temu lokata może być założona szybciej i wygodniej dla klientów, którzy mogą załatwić wszystko bez wychodzenia z domu. Ponadto, niektóre banki oferują atrakcyjne warunki dla lokat zakładanych online, takie jak wyższe stopy procentowe czy promocyjne oferty dla nowych klientów.

Lokata terminowa a lokata odnawialna

Lokaty terminowe i lokaty odnawialne różni  sposób zakończenia danego depozytu.  

W przypadku lokat terminowych, po przekroczeniu czasu zapadalności lokaty, zainwestowane przez klienta pieniądze wraz z odsetkami wracają na konto osobiste klienta.

Zakładając lokatę odnawialną, klient godzi się na to, że po okresie trwania lokaty nastąpi automatyczne odnowienie lokaty, na tych samych bądź innych wcześniej wyszczególnionych warunkach. Odsetki najczęściej nie są wtedy przelewane na konto, lecz są dodawane do kwoty głównej kolejnej lokaty.

 

Czym jest lokata mobilna?

Lokata mobilna to forma lokaty bankowej, która umożliwia klientom zakładanie i zarządzanie lokatami za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku. Dzięki wykorzystaniu bankowości internetowej, banki oferują klientom możliwość założenia lokaty bez konieczności wizyty w tradycyjnej placówce bankowej.

Założenie lokaty mobilnej zazwyczaj odbywa się poprzez aplikację mobilną, gdzie klient może wybrać rodzaj lokaty, okres trwania oraz wprowadzić kwotę lokaty do zainwestowania. Dodatkowo, aplikacje mobilne często oferują funkcje monitorowania lokat oraz przeglądania historii transakcji, co umożliwia klientom łatwe śledzenie swoich oszczędności.

Lokaty mobilne cieszą się rosnącą popularnością ze względu na swoją prostotę obsługi oraz dostępność dla klientów korzystających z urządzeń mobilnych.

Charakterystyka lokaty na nowe środki

Lokata na nowe środki to specjalna forma lokaty bankowej, która umożliwia klientom zdeponowanie jedynie dodatkowych środków finansowych, które nie były wcześniej zdeponowane w danym banku. Bank, aby zachęcić nowych klientów do założenia lokaty, czasami oferuje korzystniejsze oprocentowania na nowe środki.

Co może mieć wpływ na decyzje przy wyborze lokaty?

Przy wyborze lokaty bankowej, warto jest skupić się na kilku kluczowych czynnikach. Pierwszym z nich jest wysokość oraz rodzaj oprocentowania oferowanego przez bank. Warto zwrócić uwagę, czy oferowane jest oprocentowanie stałe czy zmienne, oraz jakie są jego nominalne i rzeczywiste wartości w skali rocznej. 

Kolejnym istotnym aspektem jest częstotliwość kapitalizacji odsetek, która może znacząco wpłynąć na końcowy zysk z lokaty. Czasami banki również określają minimalną kwotę lokaty, jaka jest wymagana do założenia lokaty. Często konieczne jest także założenie konta osobistego w danym banku, co może wiązać się z dodatkowymi formalnościami. 

Na koniec warto również zwrócić uwagę na ewentualne dodatkowe opłaty, takie jak prowizje czy opłaty manipulacyjne, które mogą obniżyć efektywność lokaty.

 

Gwarancja depozytów w Unii Europejskiej

W kontekście lokat w Unii Europejskiej istnieje istotna gwarancja bezpieczeństwa depozytów, która stanowi ważny element ochrony dla klientów banków. Ta gwarancja, znana jako System Gwarantowania Depozytów (Deposit Guarantee Scheme - DGS), została wprowadzona w celu zabezpieczenia środków klientów w przypadku upadłości banku lub innej niemożności wypłaty lokat klientom banku.

Zgodnie z europejskimi przepisami, każde państwo członkowskie musi utrzymać system gwarantowania depozytów, który zapewni ochronę środków klientów banków do określonej kwoty. Musi ona wynosić minimum 100 000 euro, choć państwa członkowskie mogą zdecydować się na większą kwotę.

Dzięki temu systemowi klienci lokujący swoje środki na lokatach w bankach objętych DGS mogą mieć pewność, że ich oszczędności są chronione do określonej wysokości, nawet w przypadku niemożności wypłaty lokat klientom banku. Jest to istotne zapewnienie dla osób inwestujących w lokaty, zwiększając bezpieczeństwo ich depozytów.