Skip to main content

Płać za pomocą Apple Pay

Płać szybko i wygodnie za pomocą iPhone z Apple Pay

Jak dodać wirtualną kartę debetową do Apple Wallet przez aplikację Raiffeisen Digital Bank?

Najwygodniejszym sposobem jest dodanie wirtualnej karty debetowej bezpośrednio w aplikacji Raiffeisen Digital Bank.

Zaloguj się do aplikacji Raiffeisen Digital Bank

Na ekranie głównym dotknij „Ustawienia”, a następnie wybierz pozycję „Ustawienia
Apple Wallet

Kliknij w przycisk „Dodaj do Apple Wallet” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Apple Wallet 

Przeczytaj i zaakceptuj warunki Apple. Po zatwierdzeniu wirtualna karta debetowa jest gotowa do użytku

Jak dodać wirtualną kartę debetową do Apple Wallet przez aplikację Apple Wallet?

Alternatywnie możesz skorzystać z aplikacji Apple Wallet

Otwórz Apple Wallet na urządzeniu Apple i dotknij symbolu „+” w prawym górnym rogu

Wybierz opcję „Karta debetowa lub kredytowa

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i ręcznie wprowadź dane karty

Jeśli zostaniesz poproszony o zweryfikowanie metody płatności, wybierz jedną z opcji z
listy. Po zatwierdzeniu wirtualna karta debetowa jest gotowa do użycia

Jak płacić za pomocą Apple Wallet?

Dla bezdotykowejo i bezpieczniej obsługi

Otwórz Apple Wallet, w którym wcześniej skonfigurowałeś Twoją wirtualną kartę debetową, wybierz kartę, której chcesz użyć, i naciśnij dwukrotnie boczny przycisk po prawej stronie

Użyj hasła lub odcisku palca Touch ID,  lub FaceID – to może się zmienić w zależności
od ustawień telefonu 

Po potwierdzeniu kodu dostępu, odcisku palca Touch ID
lub FaceID zbliż telefon do czytnika kart 

Płatność zostanie zakończona, gdy na ekranie urządzenia Apple pojawi się symbol
odznaczenia komunikat „Gotowe"

Instrukcje mogą się różnić w zależności od modlu i typu urządzenia

Pobierz aplikację

Pobierz aplikację Raiffeisen Digital Bank z App Store na iOS

Apple, logo Apple, Apple Pay, Apple Watch, Face ID, iPad, iPhone, iPhone, iTunes, Mac, MacBook Pro, Safari i Touch ID są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Touch Bar jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.