Skip to main content

Dla kogo są pożyczki długoterminowe?

Wiele osób nie jest w stanie wziąć kredytu z uwagi na zbyt wysokie raty. Rozwiązaniem w ich przypadku jest pożyczka długoterminowa, która mniej obciąża domowy budżet. Poniżej zostaną omówione podstawowe zagadnienia z nią związane. w tym warunki jej zaciągnięcia i przeznaczenie.Podstawowe informacje o pożyczkach długoterminowych

Pożyczka długoterminowa to forma kredytowania, która wyróżnia się:

 • terminem spłaty wynoszącym zwykle kilka lat – w niektórych ofertach wynosi on 120 miesięcy;
 • regulowaniem zobowiązania w ramach ustalonego w umowie harmonogramu i na podstawie comiesięcznych rat, których wysokość zależy między innymi od RRSO(Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania) a także okresu spłaty i wysokości pożyczki.

Pożyczki długoterminowe online albo dostępne w placówce stacjonarnej to rozwiązanie dla osób, które:

 • nie chcą korzystać z rozwiązań krótkoterminowych, takich jak chwilówki, obawiając się, że nie będą w stanie spłacić zobowiązania po upływie niedługiego czasu, na przykład 30 dni;
 • potrzebują szybkiej gotówki, aby pokryć nieprzewidziane wydatki.

Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać pożyczkę długoterminową?

Pożyczka długoterminowa jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Może z niej skorzystać każdy, kto:

 • ukończył 18 lat;
 • ma ważny dowód osobisty  i posiada polskie obywatelstwo lub ważny paszport jeśli jest obcokrajowcem.

W zależności od podmiotu, który oferuje pożyczkę długoterminową a także tego, który stara się o nią, konieczne może być spełnienie dodatkowych warunków. Do których mogą należeć m.in.:

 • posiadanie zdolności kredytowej, którą wylicza się na podstawie comiesięcznych dochodów – wpływ na nią może mieć również źródło dochodów (umowa o pracę, umowa zlecenia czy o dzieło, a także działalność gospodarcza albo pobieranie emerytury lub renty) i koszty utrzymania;
 • wykazanie się pozytywną historią kredytowania – terminowe spłacanie poprzednich zobowiązań zwiększa szansę na uzyskanie świadczenia.

Na co można przeznaczyć pożyczkę długoterminową?

Pożyczki długoterminowe online bądź zaciągane stacjonarnie mogą być przeznaczone na dowolny cel. Chodzi na przykład o:

 • zakup jakiejś rzeczy, czyli biżuterii czy samochodu, w tym również w systemie ratalnym;
 • wykonanie w domu albo mieszkaniu remontu;
 • uregulowanie wcześniej poniesionych kosztów związanych między innymi z nabyciem zagranicznej wycieczki;
 • refinansowanie, czyli spłatę innych zobowiązań.

Pożyczka długoterminowa – korzyści

Pożyczka długoterminowa pozwala:

 • lepiej rozplanować budżet w długofalowej perspektywie, co umożliwia na przykład przy niższej miesięcznej racie wygenerowanie
  oszczędności, które pozwolą szybciej spłacić zobowiązanie albo pokryć inne wydatki;
 •  wygodnie rozłożyć spłatę na wiele rat;
 •  zgromadzić dopasowaną do aktualnych potrzeb ilość pieniędzy, nawet w przypadku dużych i nagłych wydatków.

Szybki dostęp do gotówki – dzięki pożyczce online pieniądze mogą być wypłacone nawet w kilkanaście minut. Istotną cechą jest również minimum formalności – można je załatwić bez wychodzenia z domu, co ma duże znaczenie na przykład w przypadku osób:

 • niepełnosprawnych;
 • starszych;
 • mieszkających na wsiach czy na przedmieściach, w miejscach znacznie oddalonych od placówek bankowych;
 • które ze względu na pracę zawodową i liczne obowiązki domowe nie są w stanie dojechać do oddziału banku w godzinach jego pracy.

Kredyt długoterminowy to produkt, względem którego obowiązują regulacje zawarte w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Daje to pożyczkobiorcom znaczącą ochronę, która polega na przykład na tym, że w przypadku wcześniejszej spłaty całości bądź części zobowiązania całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu. Duże znaczenie ma też prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od podpisania dokumentu.

Pożyczka długoterminowa online – krok po kroku

Jeśli chodzi o pożyczki długoterminowe online, to proces ubiegania się o nie obejmuje:

 • wejście na stronę internetową pożyczkodawcy lub pobranie aplikacji;
 • określenie kwoty pożyczki oraz okresu, na który ma ona zostać udzielona;
 • wypełnienie formularza, w którym podaje się dane osobowe, kontaktowe i adresowe oraz informacje na temat
  dochodów;
 • weryfikację tożsamości – polega ona na przykład na dokonaniu przelewu na niewielką kwotę, wideorozmowie z konsultantem czy realizacji usługi typu Instantor.
 • ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego – polega na weryfikacji możliwości wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W trakcie procesu weryfikowana jest m.in.: wysokość miesięcznych dochodów, wydatków i innych zobowiązań, wiek wnioskującego, zapisy znajdujące się w bazach typu BIK.

Przed skorzystaniem z oferty jednej z instytucji warto przeanalizować co najmniej kilka propozycji, aby zdecydować się na tę, która jest najbardziej korzystna. Pomocne w tym są dostępne w Internecie rankingi instytucji pożyczkowych, bazujące na opiniach innych klientów. Można posłużyć się także kalkulatorami, dzięki którym wyliczona zostanie ostateczna kwota pożyczki długoterminowej oraz wysokość comiesięcznych rat przy wzięciu pod uwagę takich parametrów, jak poziom zadłużenia, czas spłaty zobowiązania oraz wielkość kosztów typu prowizja czy oprocentowanie.


Źródło:

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. RP 2011, nr 126, poz. 715 z późn. zm.

Treść niniejszego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada i/lub rekomendacja, ani też jako zachęta lub oferta Raiffeisen Centrobank AG. Niniejszy artykuł przygotowaliśmy z należytą starannością, badając zawarte w nim informacje a także wybierając źródło wykorzystanych informacji. Niemniej jednak, Raiffeisen Centrobank AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych treści lub za poprawność i kompletność informacji udostępnionych w tym artykule lub w odniesieniu do źródeł wykorzystanych informacji.

Zobacz także