Skip to main content

Koszty kursu i egzaminu na prawo jazdy – bądź przygotowany!

W obecnych czasach posiadanie prawa jazdy jest standardem. By kierować określonymi kategoriami pojazdów, wymagany jest kurs oraz egzamin na prawo jazdy. Cena to jeden z podstawowych czynników, który jest brany pod uwagę przez kandydatów. Składa się na nią wiele kosztów pobocznych, z których nie każdy zdaje sobie sprawę. Ponadto przepisy z tym związane często się zmieniają. W artykule omówiono, jak obecnie wygląda sytuacja w tym zakresie, jeśli chodzi o kategorie C, C+E oraz D.Jakie wymagania musi spełniać potencjalny kandydat do kursu na prawo jazdy?

Osoba, która zamierza zdobyć prawo jazdy kategorii C bądź C+E, musi:

 • posiadać prawo jazdy kategorii B,
 • mieć co najmniej 21 lat – możliwe jest rozpoczęcie kursu trzy miesiące wcześniej bądź po osiągnięciu 18 roku życia, jeśli kursant ukończył kurs kwalifikacji wstępnej; niższe limity obowiązują żołnierzy Sił Zbrojnych RP (18 lat) oraz funkcjonariuszy służb mundurowych (19 lat),
 • otrzymać orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu,
 • uzyskać profil kandydata na kierowcę.

Podobne wymagania obowiązują w stosunku do kategorii D. Jedyna różnica dotyczy minimalnego wieku – wynosi on 24 lata, a po przejściu kwalifikacji wstępnej 21 lat. Taka kwalifikacja jest potrzebna, aby móc zarobkowo wykonywać zawód kierowcy ciężarowego czy autobusu. Samo posiadanie odpowiedniej kategorii nie daje takich uprawnień.

Kurs na prawo jazdy – podstawowe informacje

Od czego zależą koszty kursu na prawo jazdy? Przede wszystkim od kategorii, które określają, do prowadzenia jakiego typu pojazdów będziemy mieć uprawnienia:

 • C – uprawnia do kierowania pojazdem z przyczepą lekką (do 750 kg) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton, z wyjątkiem autobusu;
 • C+E – umożliwia kierowanie zespołem pojazdów oraz przyczepą bez ograniczeń, jeśli chodzi o dopuszczalną masę,
 • D – obejmuje autobus wraz z przyczepą lekką.

Zakres godzinowy zajęć wynosi:

 • C – 20 godzin teorii, która przybliża ogólne przepisy z zakresu ruchu drogowego, a także 30 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w trasie;
 • C+E – nie ma przewidzianej teorii, a jedynie jest 25 godzin praktyki;
 • D – razem 80 godzin, w tym 20 teorii oraz 60 praktyki, a jeśli kursant ma już prawo jazdy kategorii C, odpowiednio 20 i 40 godzin.

W niektórych ośrodkach można skorzystać z łączonego kursu kategorii C oraz C+E. Obejmuje on 30 godzin szkolenia teoretycznego oraz 55 godzin praktycznego.

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy w 2022 roku dla kategorii C, C+E, D?

Określenie jednolitej stawki nie jest możliwe, jeśli chodzi o egzamin czy kurs na prawo jazdy – ceny różnią się w zależności od województwa, a nawet ośrodka szkolenia. Podane poniżej wartości są uśrednione. Należy pamiętać, że na finalny koszt składa się wiele opłat, dlatego warto mieć wiedzę na ich temat, aby przygotować się finansowo.

Przeciętne stawki dla poszczególnych kategorii wynoszą:

 • C: 2800–4000 zł,
 • C+E: 2700–3700 zł,
 • D: 5000–7000 zł.

Łączony kurs kategorii C oraz C+E pozwala zaoszczędzić kilkaset złotych. Koszty można znacząco ograniczyć (jest to oszczędność nawet na poziomie 1500 zł) również wówczas, gdy ma się prawo jazdy kategorii D i zapisze się na kurs kategorii C albo występuje sytuacja odwrotna. W cenę zwykle wliczony jest egzamin wewnętrzny.

Badania lekarskie dla kandydata na kierowcę – cena

Kandydat na kierowcę samochodu ciężarowego lub autobusu musi wykonać badanie lekarskie. Obejmuje ono diagnozę:

 • ogólną, w tym w odniesieniu do ewentualnych chorób układu krążenia czy pokarmowego oraz cukrzycy;
 • okulistyczną (stan wzroku) oraz laryngologiczną (sprawność słuchu);
 • neurologiczną, w trakcie której weryfikuje się koordynację ruchową kandydata.

Jeśli badanie nie wskazuje na żadne problemy, wydawane jest orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi. Koszt diagnozy wynosi przeciętnie 200 zł.

Drugim rodzajem jest badanie psychologiczne. W jego trakcie analizuje się:

 • sprawność motoryczną,
 • zdolności poznawcze,
 • cechy osobowości,
 • dojrzałość społeczną oraz emocjonalną,
 • sposób radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Koszt takiego badania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, jest stały i wynosi 150 zł.

Razem z badaniem lekarskim daje to 350 zł. Niektóre szkoły dopłacają do badań, w związku z czym można zaoszczędzić od 50 do 100 zł. 

Zdjęcie do prawa jazdy – cena

Jeśli realizowany jest kurs prawa jazdy, należy doliczyć koszt wykonania zdjęcia. Powinno ono być:

 • kolorowe;
 • wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • ostre, a więc bez widocznych pikseli;
 • wykonane na jednolitym jasnym tle.

Wymagane wymiary to 35 × 45 mm. Przeciętny koszt to 20–30 zł. W cenie otrzymuje się zwykle 4 odbitki.

Profil kandydata na kierowcę

Ubiegając się o prawo jazdy, należy złożyć wniosek o PKK. Dołącza się do niego:

 • orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne;
 • zdjęcie;
 • dokument potwierdzający adres zameldowania – jeśli mamy nowy dowód osobisty;
 • konieczne jest uzyskanie zaświadczenia z urzędu gminy;
 • ksero już posiadanego prawa jazdy, na przykład kategorii B;
 • pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego (w przypadku kandydatów niepełnoletnich).

Założenie profilu jest bezpłatne. Jedynie wówczas, gdy potrzebne jest upoważnienie do złożenia dokumentów, trzeba uiścić opłatę w wysokości 17 zł. Wniosek można złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji bądź poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca – www.esp.pwpw.pl.

Egzamin na prawo jazdy – cena

Stawka jest stała , bez względu na kategorię (C, C+E, D), i wynosi:

dla części teoretycznej – 30 zł;

dla części praktycznej – 200 zł.

W sytuacji gdy nie udało się zdać egzaminu, koszt jest identyczny przy każdej kolejnej próbie. Jeśli tylko część teoretyczną ukończono z wynikiem pozytywnym, przy każdym kolejnym podejściu płaci się wyłącznie za egzamin praktyczny. 

Wniosek o wydanie prawa jazdy – cena

Dla wszystkich omawianych kategorii koszt jest identyczny – wynosi 100,50 zł. Na prawo jazdy oczekuje się do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd otrzyma potwierdzenie opłaty.

Osoby, które są zainteresowane tym, ile kosztuje kurs na prawo jazdy kategorii C, C+E oraz D, muszą mieć świadomość wysokich kosztów. Jest to kilka tysięcy, przy czym cena wzrasta, jeśli trzeba będzie wielokrotnie podchodzić do egzaminu.


Źródła:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz.U. RP 2011, nr 30, poz. 151 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, Dz.U. RP 2014, poz. 937 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, Dz.U. RP 2019, poz. 1659 z późn. zm.
 • https://www.wyborkierowcow.pl/prawo-jazdy-kategorii-c-wiek-cena-egzamin-pojazdy-na-ktore-uprawnia/
 • https://www.wyborkierowcow.pl/prawo-jazdy-kategorii-ce-wiek-cena-egzamin-pojazdy-na-ktore-uprawnia/
 • https://www.wyborkierowcow.pl/prawo-jazdy-kategorii-d-wiek-cena-egzamin-pojazdy-na-ktore-uprawnia/

Treść niniejszego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada i/lub rekomendacja, ani też jako zachęta lub oferta Raiffeisen Centrobank AG. Niniejszy artykuł przygotowaliśmy z należytą starannością, badając zawarte w nim informacje a także wybierając źródło wykorzystanych informacji. Niemniej jednak, Raiffeisen Centrobank AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych treści lub za poprawność i kompletność informacji udostępnionych w tym artykule lub w odniesieniu do źródeł wykorzystanych informacji.

Zobacz także