Skip to main content

Jak wziąć pożyczkę gotówkową w banku? Formalności i zasady przyznawania

W artykule zawarto odpowiedzi na pytania, jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć pożyczkę gotówkową, i jakie dokumenty są do tego niezbędne. Pożyczka gotówkowa w banku – co to jest?

Pożyczka gotówkowa to rodzaj świadczenia, na podstawie którego dający pożyczkę przekazuje pożyczkobiorcy określoną kwotę pieniędzy, która ma być spłacona wraz z odsetkami. To popularny typ finansowania – w 2021 r. bank w Polsce udzieliły 3,15 mln kredytów gotówkowych na kwotę 66,64 mld zł[1]. 

Pożyczka gotówkowa:

 • ma uniwersalny charakter i można ją przeznaczyć na różnorodne cele konsumpcyjne, a więc niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy zakupem nieruchomości;
 • może pociągać za sobą konieczność uiszczenia na rzecz banku różnych opłat, w tym z tytułu odsetek wynikających z oprocentowania, prowizji pobieranej za przyznanie pożyczki gotówkowej czy ubezpieczenia;
 • może wiązać się z pewnymi formalnościami, w których kluczowe znaczenie ma zbadanie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Dla osób, które zastanawiają się jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać pożyczkę gotówkową w banku, ważne jest to, że proces weryfikacji klientów jest stosunkowo prosty a wypłata środków może nastąpić stosunkowo szybko. W ten sposób można pożyczyć zarówno niewielką kwotę, jak i pieniądze o wartości do kilkuset tysięcy złotych.

Niektóre banki mają specjalne oferty przeznaczone dla wybranych grup klientów, jak pożyczka gotówkowa dla osób młodych albo pożyczka dla emerytów i rencistów. Ten typ finansowania jest udzielany także przez SKOK-i, czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, oraz tzw. parabanki, czyli instytucje, które nie muszą kierować się przepisami zawartymi w Prawie bankowym.

Polish money, a stack of coins, polish banknotes

Wniosek o pożyczkę gotówkową w banku

Aby wziąć pożyczkę gotówkową, trzeba złożyć wniosek. Można to zrobić zarówno w placówce stacjonarnej, jak i online. W tym drugim wypadku wystarczy wejść na stronę internetową jednej z instytucji finansowych albo skorzystać z aplikacji mobilnej banku.

Wniosek o pożyczkę gotówkową standardowo zawiera dane:

 • osobowe, adresowe i kontaktowe wnioskodawcy, w tym numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego;
 • dotyczące liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego;
 • finansowe, w tym wysokość dochodów, koszty utrzymania, spłacanie innych zobowiązań.

Należy pamiętać, że poprawne wypełnienie wniosku, a następnie przekazanie go pracownikowi banku lub wysłanie przez Internet nie jest zobowiązaniem do zawarcia przez klienta umowy z bankiem.  Bank powinien w pierwszej kolejności przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej klienta oraz dostarczyć mu wszelką niezbędną dokumentację kontraktową i przedkontraktową, w szczególności w zakresie ceny i warunków spłaty pożyczki. Dopiero po podpisaniu umowy pożyczki przez bank oraz klienta, jest ona wiążąca dla klienta.

Ocena zdolności kredytowej klienta jest jednym z najważniejszych kroków, które przeprowadza bank w procesie wnioskowania o pożyczkę. Dla pozytywnej oceny kluczowe znaczenie ma uzyskiwanie stałych, udokumentowanych dochodów z tytułu:

 • umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony,
 • umów cywilnoprawnych, czyli zlecenia oraz o dzieło,
 • emerytury albo renty.

Badając zdolność kredytową klienta, bank analizuje również sytuację życiową klienta, w tym jego wiek czy stan cywilny. Ważnym jest także określenie wysokości jego kosztów utrzymania czy wielkości zobowiązań spłaconych w przeszłości oraz tych aktualnie spłacanych.

Okres czekania na decyzję o udzieleniu pożyczki gotówkowej jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, w tym:

 • procedur obowiązujących w banku;
 • sposobu potwierdzenia tożsamości w sytuacji, gdy wniosek jest składany online – można to uczynić poprzez pokazanie pracownikowi banku zdjęcia dowodu osobistego lub „selfie” czy przelew drobnej kwoty na rzecz banku.

Decyzja kredytowa nierzadko jest udzielana w jeden dzień, a w przypadku pożyczek online nawet w kilkanaście minut.

Jakie dokumenty należy przygotować do zaciągnięcia pożyczki gotówkowej w banku?

Ubiegając się o pożyczkę gotówkową zazwyczaj trzeba dostarczyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty – jest niezbędny w celu ustalenia tożsamości wnioskodawcy;
 • kartę stałego albo czasowego pobytu w przypadku cudzoziemców – dotyczy to wybranych instytucji finansowych bądź ofert;
 • potwierdzenie osiąganych zarobków – może mieć różnorodne formy, w tym dokumentu wystawionego przez pracodawcę czy wyciągu z konta, przy czym w niektórych przypadkach wystarczy zalogować się do konta, na które regularnie wpływają dochody;
 • zgodę współmałżonka – może być wymagana na przykład wówczas, gdy wnioskodawca nie posiada rozdzielności majątkowej z mężem czy żoną.

Bank może również poprosić o dokumenty, które stanowią podstawę zabezpieczenia pożyczki gotówkowej. Dotyczy to na przykład umowy poręczenia, w której osoba trzecia względem banku i pożyczkobiorcy zobowiązuje się do spłaty długu w sytuacji, gdy wierzyciel nie będzie w stanie go uregulować. 

Jakie jeszcze kryteria należy spełniać, by otrzymać pożyczkę gotówkową w banku?

Jeśli chodzi o to, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę gotówkową, to oprócz go i dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej wnioskodawca powinien posiadać:

 • odpowiedni wiek, czyli co najmniej 18 lat – pożyczka gotówkowa może zostać udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej, czyli takiej, która ma pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych i może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania;
 • polskie obywatelstwo – niektóre banki oferują także pożyczkę gotówkową obcokrajowcom, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski;
 • konto w banku, w którym jest składany wniosek o pożyczkę – nie dotyczy to wszystkich ofert.

Źródła:

 1. https://direct.money.pl/artykuly/porady/2021-przyniosl-poprawe-na-rynku-kredytowym-co-czeka-nas-w-roku-2022.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. RP 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 3. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. RP 2012, poz. 855 z późn. zm.

Przykład reprezentatywny dla kredytu konsumenckiego: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,98%, całkowita kwota kredytu: 49 700 zł, całkowita kwota do zapłaty: 76 873 zł, oprocentowanie stałe 12,27% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu: 27 173 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 27 173 zł), 91 miesięcznych rat równych w wysokości 837 zł i ostatnia rata w wysokości 706 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.02.2023 r. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego Klienta.


Treść tego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może być traktowana jako porada i/lub rekomendacja ani nie może być traktowana jako zaproszenie lub oferta Raiffeisen Digital Bank AG. Przygotowaliśmy ten artykuł z należytą starannością, zarówno w zakresie kwerendy zawartych w nim informacji, jak i doboru źródła wykorzystanych informacji. Niemniej jednak Raiffeisen Digital Bank AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych treści lub za poprawność i kompletność informacji udostępnionych w tym artykule lub w odniesieniu do wykorzystanych źródeł informacji.

Zobacz także