Skip to main content

Bezpieczna pożyczka. Zobacz, jak wybrać najlepszą opcję

Dzięki Internetowi, aby skorzystać z pożyczki, wystarczy wejść na stronę odpowiedniej instytucji i  złożyć wniosek. Takie rozwiązanie  wywołuje obawy, gdy korzysta się z oferty tzw. parabanków. W artykule sprawdzimy, na co należy zwrócić uwagę, gdy  zaciąga się pożyczkę. O pożyczkach słów kilka

Pożyczka jest często zaciągana przez konsumentów, w tym dla pokrycia bieżących wydatków czy zakupu różnych rzeczy, które ze względu na dużą wartość nie mogą zostać nabyte z własnych funduszy. Najważniejsze regulacje dotyczące tej formy finansowania zawarto w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (1). Według definicji pożyczka polega na tym, że:

 • na własność kupującego przenoszona jest określona ilość pieniędzy bądź rzeczy oznaczonych co do gatunku;
 • biorący pożyczkę zobowiązuje się do zwrotu dokładnie takiej samej ilości.

Z pożyczek można skorzystać przez Internet, gdzie złożenie wniosku i wypłat  pieniędzy zajmuje bardzo mało czasu. Oferują je zarówno banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jak i tzw. parabanki, czyli podmioty, które funkcjonują w oparciu o inne przepisy niż te, które zawarto w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (2).

 • możliwość starania się zarówno o niewielkie, jak i duże kwoty, nawet do kilkuset tysięcy złotych;
 • duża wygoda – wszystkie czynności, w tym złożenie wniosku, weryfikacja zdolności kredytowej Klienta , a także wydanie decyzji i wypłata środków następuje online.

Z pożyczek korzysta wielu konsumentów. W 2021 r. udzielono ich 2 941,7 tys., co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 47,8% (3). Niektóre osoby nie decydują się jednak na nie, nawet pomimo korzystnych warunków spłaty, uważając, że nie istnieje coś takiego jak bezpieczne pożyczanie online.

Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że obecnie w znacznie wyższym stopniu niż jeszcze kilka lat temu chronione są interesy konsumentów, a działalność pozabankowych instytucji podlega coraz ściślejszej kontroli. Na mocy tzw. ustaw antylichwiarskich, które zmieniły przepisy znajdujące się między innymi w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (4), doszło na przykład do ograniczenia wysokości kosztów pozaodsetkowych pożyczek.

Pożyczka zaciągana stacjonarnie

W przypadku skorzystania z oferty, jaką jest pożyczka dostępna w placówce stacjonarnej, należy:

 • udać się do jednego z oddziałów instytucji, która oferuje tego typu finansowanie;
  przygotować dowód osobisty, dzięki któremu można potwierdzić tożsamość wnioskodawcy;
 • okazać dokumenty poświadczające osiąganie regularnego dochodu z tytułu umowy o pracę, zlecenia bądź o dzieło czy uzyskiwania renty albo emerytury – w przypadku niektórych podmiotów nie jest to wymagane, co dotyczy również sytuacji, gdy klient ma konto firmowe lub osobiste w banku.

Po przeprowadzeniu wszystkich formalności, w tym weryfikacji zdolności kredytowej, podejmowana jest decyzja dotycząca udzielenia pożyczki. Cała procedura zwykle przebiega dość sprawnie. Poszczególne instytucje często zapewniają atrakcyjne warunki spłaty, a także dodatkowe promocje, takie jak obniżone oprocentowanie. Dlatego warto na bieżąco śledzić ich ofertę.

Pożyczka online

Dla osób, które chcą zaciągnąć pożyczki online, kluczowe znaczenie ma wygoda i szybkość wypłaty środków. Ten typ finansowania wiąże się z:

 • wejściem na stronę internetową danej instytucji finansowej bądź pobraniem aplikacji mobilnej;
 • wypełnieniem wniosku i ewentualnie potwierdzeniem uzyskiwanych dochodów;
 • weryfikacją zdolności kredytowej wnioskującego;
 • skorzystaniem z podpisu elektronicznego.

Wypłata środków może nastąpić nawet w kilkanaście minut

 

Jak wziąć bezpiecznie pożyczkę?

Decydując się na produkt, jakim jest pożyczka przez Internet czy w placówce stacjonarnej, trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii. Chodzi głównie o racjonalność.
Przejawia się ona w tym, że:

 • po pożyczkę sięga się tylko wówczas, gdy rzeczywiście pojawiły się nagłe wydatki, w tym związane na przykład z awarią któregoś z domowych sprzętów czy chorobą;
 • unika się pośpiechu;
 • przed złożeniem wniosku w placówce czy przez Internet sprawdza się rejestry i rankingi firm pożyczkowych oraz pozyskuje się opinie na ich temat, które są publikowane na przykład na forach internetowych;
 • w razie potrzeby korzysta się z pomocy doradców kredytowych;
 • porównuje się oferty co najmniej kilku instytucji.

Duże znaczenie ma ponadto:

 • uważność – niezbędne jest dokładne zapoznanie się z umową i wszelkimi dokumentami, które są składane do podpisu, co szczególnie dotyczy zapisów związanych z warunkami udzielenia pożyczki, w tym wysokością odsetek i różnych, jeśli takie występują, dodatkowych opłat;
 • dociekliwość – należy od razu wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie nasuwają się w związku z pożyczką, i zadawać jak najwięcej pytań.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. RP 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. RP 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 3. https://direct.money.pl/artykuly/porady/wzrost-sprzedazy-pozyczek-w-2021-roku-jakie-prognozy-na-2022-rok.
 4. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. RP 2006, nr 157, poz. 119 z późn. zm.

Treść niniejszego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada i/lub rekomendacja, ani też jako zachęta lub oferta Raiffeisen Digital Bank AG. Niniejszy artykuł przygotowaliśmy z należytą starannością, badając zawarte w nim informacje a także wybierając źródło wykorzystanych informacji. Niemniej jednak, Raiffeisen Digital Bank AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie tych treści lub za poprawność i kompletność informacji udostępnionych w tym artykule lub w odniesieniu do źródeł wykorzystanych informacji.

Zobacz także