Skip to main content

Raiffeisen Digital Bank AG

Informații conform Legii Austriece privind Comerțul Electronic

Raiffeisen Digital Bank AG

Sediul principal (și adresa poștală)
Am Stadtpark 9
1030 Viena, Austria

E-mail: office@raiffeisendigital.com
Phone numer: +43 71707-5560

Înregistrată la Registrul Societăților din Austria

sub numărul FN 117507f la Tribunalul Comercial din Viena

Legal form: Joint-Stock Company (Aktiengesellschaft)

Share capital: EUR 47.598.850

Număr de identificare TVA ATU 15355005

Număr de Procesare a Datelor
din Austria (DVR) 0008389[F&Co1] 

Identificatorul Entității
Juridice (LEI) 529900M2F7D5795H1A49

Cod SWIFT/BIC CENBATWW

Cod bancă 19930

Licență Bancară Austriacă Nr. GZ 23 5406/29 - FMA  - I/2/02 

Data: 23.08.2022

Banca oferă servicii bancare în România pe baza licenței bancare austrice pașaportată la nivel european.

Autoritățile de Reglementare:

Autoritățile de Reglementare:

În calitate de instituție de credit, Raiffeisen Digital Bank AG este supusă supravegherii de reglementare a Ministerului Federal de Finanțe, a Băncii Naționale a Austriei, precum și a Autorității de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria și a tuturor legilor și reglementărilor guvernamentale , în special cele ale Legii Bancare Austriece ( BWG). Datele de contact ale autorității de supraveghere sunt următoarele: 

Financial Market Authority
Otto-Wagner-Platz 5
A-1090 Vienna, Austria
www.fma.gv.at

În plus, Raiffeisen Digital Bank AG este supusă supravegherii Băncii Centrale Europene (BCE), pe care BCE o întreprinde în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere (MUS), care este format din BCE și autoritățile naționale responsabile (Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1024/ 2013 [F&Co1] al Consiliului Uniunii Europene).

Financial Market Authority
Otto-Wagner-Platz 5
A-1090 Vienna, Austria
www.fma.gv.at

European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
D-60314 Frankfurt am Main, German www.bankingsupervision.europa.eu/home/contacts/html/index.en.html

Actele legislative puse la dispoziție pe acest website sunt furnizate doar în scop informativ. Nu se oferă nicio garanție sau reprezentare cu privire la faptul că actele legislative sunt fiabile, exacte, complete și actualizate. Sunt obligatorii din punct de vedere juridic doar acele texte ale actelor legislative, care au fost promulgate în Monitorul Oficial Federal Austriac. Mai multe informații și mai detaliate cu privire la actele legislative (astfel cum sunt modificate) sunt disponibile gratuit pe website-ul Sistemului de Informații Juridice al Republicii Austria, care este operat și întreținut de Cancelaria Federală Austriacă (www.ris.bka.gv.at).

Calitatea de membru:

Camera de Afaceri/Banca Federală și Categoria de Asigurări (en. Austrian Central Bank (Österreichische Nationalbank) /Asociația Profesională a Băncilor Raiffeisen.

Einlagensicherung:
Mitglied der Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen

Declarație conform Legii Austriece privind Media:

Editorul website-ului https://www.raiffeisendigital.com

Raiffeisen Digital Bank AG
Adresa:
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
Proprietar Media al website-ului https://www.raiffeisendigital.com

Zentrale Raiffeisenwerbung
Adresa:
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria

Comitetul societății Zentrale Raiffeisenwerbung
Petra WALTER (Președinte), Bernhard MARCKHGOTT (Vicepreședinte), Christoph BACHLEITNER (Vicepreședinte)

Alți membri ai comitetului: Rudolf SUTTNER, Wolfgang STURM, Christoph BEVELANDER, Raphael KIENE, Johannes DERLER, Martin VALENTINITSCH

Zentrale Raiffeisenwerbung este o societate înregistrată. Scopul societății și activitățile Zentrale Raiffeisenwerbung sunt (inter alia) o activitate comună de comunicare (publicitate și relații publice.

Tendința de bază a conținutului website-ului https://www.raiffeisendigital.com:

  • Prezentarea Raiffeisen Digital Bank AG și a companiilor din grupul său
  • Informații privind produsele și serviciile oferite de Raiffeisen Digital Bank AG

Prin deschiderea și/sau utilizarea informațiilor, serviciilor, link-urilor, funcțiilor, aplicațiilor sau programelor (denumite în continuare „conținut”) oferite pe acest website, utilizatorii sunt de acord să respecte termenii și condițiile de mai jos:

Legea drepturilor de autor:

Conținuturile oferite pe acest website și sub-site-uri (denumite în continuare „website-ul Raiffeisen Digital Bank”) sunt protejate de legea drepturilor de autor. Descărcarea sau stocarea aplicațiilor sau programelor conținute pe website-ul Raiffeisen Digital Bank și reproducerea, transmiterea, modificarea sau conectarea (completă sau parțială) a conținutului website-ului Raiffeisen Digital Bank vor fi permise numai cu acordul expres și scris al Raiffeisen Digital Bank AG (denumită în continuare „Raiffeisen Digital Bank”).

Link-uri către website-uri sau adrese URL ale furnizorilor terți:

Cu excepția cazurilor reglementate în temeiul § 17 din Legea Austriacă privind Comerțul Electronic, Raiffeisen Digital Bank nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul website-urilor sau URL-urile altor furnizori către care sunt furnizate link-uri. De asemenea, Raiffeisen Digital Bank nu își asumă nicio responsabilitate pentru disponibilitatea neîntreruptă sau funcționalitatea completă a link-urilor către website-uri sau URL-uri ale terților.

Excluderea răspunderii:

Raiffeisen Digital Bank nu oferă nicio garanție și nu va accepta nicio răspundere pentru orice daune (inclusiv daune consecvenţiale sau indirecte sau pierderi de profit) legate de accesul la website-ul Raiffeisen Digital Bank, deschiderea, utilizarea sau interogarea conținutului de pe website sau cu privire la link-urile create pe website-ul Raiffeisen Digital Bank către website-uri sau URL-uri ale terților. Acest lucru se aplică și în cazurile în care Raiffeisen Digital Bank a fost sesizată cu privire la posibilitatea de a suferi astfel de daune. În plus, Raiffeisen Digital Bank nu va fi răspunzătoare pentru întreruperi tehnice, cum ar fi defecțiuni ale serverului, întreruperi de funcționare sau defecțiuni ale legăturilor de telecomunicații și alte evenimente similare, care ar putea duce la indisponibilitatea (temporară) a website-ului Raiffeisen Digital Bank în întregime sau parțial și/sau să rezulte în indisponibilitate temporară.

Modificări ale website-ului Raiffeisen Digital Bank:

Raiffeisen Digital Bank își rezervă dreptul de a modifica sau adăuga/elimina website-ul Raiffeisen Digital Bank sau orice conținut (total sau parțial) al acestui website în orice moment (dacă este necesar și fără notificare prealabilă).