Skip to main content

Glosar

Conținând lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți și definițiile acestora.

Administrarea contului

Furnizorul contului administrează contul în scopul utilizării de către client. 

Furnizarea unui card de debit

Furnizorul contului furnizează un card de plată asociat contului clientului. Suma fiecărei tranzacţii efectuate prin card este luată total sau parţial din contul clientului. 

Furnizarea unui card de credit

Furnizorul contului furnizează un card de plată conectat la contul de plăţi al clientului. Suma totală a tranzacţiilor efectuate prin card într-o perioadă convenită este luată total sau parţial din contul de plăţi al clientului la o dată convenită. Un contract de credit între furnizor şi client stabileşte dacă clientul trebuie să plătească dobândă pentru împrumut.

Descoperitul de cont

Furnizorul contului şi clientul convin în prealabil că clientul poate împrumuta bani atunci când nu mai există bani pe cont. Acordul stabileşte suma maximă care poate fi împrumutată şi dacă există taxe şi dobânzi care trebuie achitate de client. 

Transfer credit

Furnizorul contului transferă bani, în baza unei instrucţiuni date de client, din contul clientului în alt cont. 

Ordine de plată programată

Furnizorul contului efectuează transferuri regulate, în baza unei instrucţiuni date de client, a unei sume fixe de bani din contul clientului în alt cont. 

Debitare directă

Clientul autorizează o altă persoană (destinatarul) să dea o instrucţiune furnizorului contului să transfere bani din contul clientului către acel destinatar. Furnizorul contului transferă apoi destinatarului banii la o dată sau la date convenite de client şi de destinatar. Suma respectivă poate varia. 

Retrageri de numerar

Clientul retrage numerar din contul clientului. 

Depuneri de numerar

Depunere numerar în contul clientului.

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii

Furnizorul contului încasează bani pentru un client al băncii dintr-un cont deschis la alt prestator de servicii de plată, în baza instrucţiunilor acestuia din urmă.

Internet banking

Furnizorul oferă un serviciu cu ajutorul căruia se accesează informaţii despre cont, se vizualizează extrasul de cont, se iniţiază transferuri, se setează mandate de debitare directă etc. prin intermediul internetului.

Mobile banking

Furnizorul oferă un serviciu, prin intermediul telefonului personal, cu ajutorul căruia se accesează informaţii despre cont, se vizualizează extrasul de cont, se iniţiază transferuri, se setează mandate de debitare directă etc. 

Înlocuire dispozitiv token

Oferirea de către furnizor a unui alt dispozitiv token în cazul pierderii/distrugerii/furtului dispozitivului token iniţial.

Card de debit digital

O formă de acces de la distanță sub formă digitală și fără nicio formă materială prin care clientul își poate accesa fondurile dintr-un cont și poate realiza urmatoarele tranzacții – plata de bunuri și servicii la POS, retragerea de numerar de la bancomat, retragerea de numerar de la POS, transferuri periodice, plata de bunuri și servicii pe internet, schimbarea PIN-ului, obținerea unor extrase de cont, etc.

Card de debit fizic

O formă de acces de la distanță sub forma unui card din plastic prin care clientul își poate accesa fondurile dintr-un cont și poate realiza urmatoarele tranzacții – plata de bunuri și servicii la POS, retragerea de numerar de la bancomat, retragerea de numerar de la POS, transferuri periodice, plata de bunuri și servicii pe internet, schimbarea PIN-ului, obținerea unor extrase de cont, etc.

Administrare card de debit

Furnizorul asigură funcționarea și folosirea cardului de debit.